ทูตจีนระบุจีนไม่รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าเน้นทุกฝ่ายเจรจาปรองดอง

2021-02-18 12:43:43 | CRI
Share with:

ข่าวจากเว็บไซต์สถานทูตจีนประจำพม่าระบุว่า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายเฉิน ไห่ เอกอัครราชทูตจีนประจำพม่าให้สัมภาษณ์สื่อพม่าเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีสถานการณ์การเมืองพม่าในปัจจุบัน

ทูตจีนระบุจีนไม่รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าเน้นทุกฝ่ายเจรจาปรองดอง_fororder_myanmar1

ทูตจีนระบุอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของพม่าในครั้งนี้ จีนไม่รู้ล่วงหน้า สถานการณ์ทางการเมืองของพม่าในเวลานี้ ไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการเห็น ทั้งพรรคเอ็นแอลดี (NLD:National League for Democracy) กับฝ่ายทหารล้วนเป็นมิตรกับจีน หวังว่าทุกฝ่ายในพม่าจะจัดการความขัดแย้งด้วยดีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รักษาความมั่นคงทางการเมืองและสังคม

ทูตจีนระบุว่าสำหรับสถานการณ์ในพม่า จีนกำลังแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ เรื่องสำคัญที่สุดก็คือ การสร้างความปรองดองด้วยวิธีการเจรจา ไม่ว่าฝ่ายทหารหรือพรรคการเมืองล้วนเป็นเสมือนสมาชิกครอบครัวใหญ่ของพม่า ล้วนแบกรับความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ในการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาของบ้านเมือง ควรปรองดองไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์ ควรสามัคคีกันไม่ใช่แตกแยก

ทูตจีนระบุจีนไม่รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าเน้นทุกฝ่ายเจรจาปรองดอง_fororder_myanmar2

ทูตจีนประจำพม่ายังระบุด้วยว่า หลายวันมานี้ชาวพม่าจำนวนมากออกมายังท้องถนนแสดงกำลัง เริ่มมีการประท้วง ซึ่งเป็นเสียงเรียกร้องที่สมเหตุสมผล และตรงกับสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่เพื่อสร้างความปรองดองและเจรจากัน หวังว่าทุกฝ่ายจะมีสติ ยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำสิ่งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งและเพิ่มความตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรใช้กำลังความรุนแรง และควรคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ทูตจีนยังปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องบินจีนที่นำบุคลากรด้านเทคนิคมายังพม่า ช่วยพม่าสร้างกำแพงกันไฟ และมีทหารจีนปรากฏตัวอยู่บนท้องถนนของพม่า โดยระบุว่าเป็นเรื่องไร้สาระ

นายเฉิน ไห่กล่าวย้ำว่าข่าวลือทำนองดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นอีก หากข่าวลือเช่นนี้ยังคงแพร่สะพัดอยู่ในพม่าต่อ จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเบื้องหลังข่าวลือนี้มีกลุ่มอิทธิพลที่ไม่หวังดีเข้าควบคุมและปลุกปั่น

(BO/LING/CAI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-03-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (04-03-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-03-2564)

何喜玲