เป้าหมายและภาระหน้าที่สำคัญแห่งแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 14

2021-03-05 11:09:01 | CRI
Share with:

เป้าหมายและภาระหน้าที่สำคัญแห่งแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 14_fororder_20210305lkq1

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 4   วันที่ 5 มีนาคม ปี 2021 โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีจีนได้กำหนดเป้าหมายและภาระหน้าที่สำคัญแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงดำเนินแผนฉบับที่ 14 ที่มีเนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปนี้

----มุ่งเน้นการยกประสิทธิภาพด้านคุณภาพการพัฒนา คุ้มครองเศรษฐกิจพัฒนาไปด้วยดี

---- ยืนหยัดพัฒนาด้วยแรงขับเคลื่อนจากการประดิษฐ์คิดสร้าง เร่งการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการผลิตแบบทันสมัย

----สร้างตลาดภายในที่กว้างใหญ่ สร้างสถานการณ์พัฒนาใหม่

----เร่งการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วด้าน ปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองใหม่ให้มีความสมบูรณ์แบบ

----ปรับปรุงการวางแผนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคให้ดีขึ้น ส่งเสริมการประสานงานการพัฒนาระหว่างภูมิภาค

----ดำเนินการปฏิรูปลงลึกในทุกด้าน เพิ่มแรงขับเคลื่อนและพลังชีวิตในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

----ผลักดันการพัฒนาแบบสีเขียว ส่งเสริมให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

----ยืนหยัดการสร้างความผาสุกให้ประชาชน ผลักดันให้ประชาชนมีความรุ่งเรืองร่วมกัน

----ดูแลเรื่องการพัฒนาและความมั่นคง สร้างประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยระดับสูง

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-04-2564)

周旭