เข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดร้ายแรงอย่างแข็งขัน

2021-03-05 12:00:15 | CRI
Share with:

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 4   วันที่ 5 มีนาคม ปี 2021 โดยระบุว่า   จีนจะยืนหยัดในนโยบายการต่างประเทศที่สันติ เป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเอง    พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนกับประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างแข็งขัน  ขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ และประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน   จะยืนหยัดในการเปิดประเทศและความร่วมมือ  ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารโลกสู่แนวทางที่มีความเที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น   จะลงลึกความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  เข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดร้ายแรงอย่างแข็งขัน    จีนยินดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และร่วมพัฒนาไปด้วยกันกับทุกประเทศในโลก บนพื้นฐานเคารพซึ่งกันและกัน  เสมอภาคเท่าเทียมกัน  และอำนวยประโยชน์แก่กัน  ร่วมกันรับมือกับการท้าทายระดับโลก  ใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก

(yim/cai)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

周旭