เสริมสร้างสวัสดิการด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างจริงจัง

2021-03-05 11:50:09 | CRI
Share with:

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 4   วันที่ 5 มีนาคม ปี 2021 โดยระบุว่า  จีนจะเน้นการแก้ไขปัญหาของประชาชน  ตอบรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจ  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง     พัฒนาการศึกษาที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีคุณภาพสูงขึ้น  ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ระบบสาธารณสุข ประกันความต้องการด้านที่พักอาศัยของประชาชน  ยึดนโยบายที่ให้บ้านพักมีประโยชน์ใช้สอยเป็นที่พักอาศัยจริง ไม่ใช่เป็นสินค้าที่ใช้มาเก็งกำไร  ต้องให้ราคาที่ดิน   อสังหาริมทรัพย์  และการคาดการณ์มูลค่าอสังหาริมทรัพย์มีความมั่นคง  จะเสริมสร้างหลักประกันด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ยกระดับเบี้ยบำนาญขั้นพื้นฐานของผู้เกษียณ  และครอบครัวทหารปลดประจำการให้ได้รับการดูแลพิเศษจากรัฐ      

ต้องสนองความต้องการของประชาชนด้านวัฒนธรรม บ่มเพาะและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของลัทธิสังคมนิยม จะเชิดชูส่งเสริมจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการต้านการระบาดของโควิด-19 จะขับเคลื่อนการสร้างสรรค์จริยธรรมของพลเรือน   เสริมสร้างนวัตกรรมในการบริหารสังคม  จะปรับปรุงระบบบริหารและบริการชุมชนในเมืองและชนบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ขับเคลื่อนการทดลองใช้ระบบบริหารสังคมที่ทันสมัย 

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2564)

  • เกาะกระแสจีน (10-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-04-2564)

周旭