จีนเตรียมนำข้อมูลการตรวจกรดนิวคลิอิกและรับวัคซีนโควิด-19 ไว้ในระบบ 'รหัสคิวอาร์สุขสภาพ'

2021-03-24 14:17:09 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

จีนเตรียมนำข้อมูลการตรวจกรดนิวคลิอิกและรับวัคซีนโควิด-19 ไว้ในระบบ 'รหัสคิวอาร์สุขสภาพ'_fororder_20210324jkm1

วันที่ 23 มีนาคม คณะกรรมการอนามัยและสุขภาพแห่งชาติจีน จัดการประชุมแถลงข่าว โดยนายเหมา ฉุนอัน อธิบดีกรมวางแผน คณะกรรมการอนามัยและสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า ปัจจุบัน ทั่วประเทศถือว่า  "รหัสคิวอาร์สุขภาพ เป็นใบรับรองสุขภาพที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป" สำหรับการเดินทางในประเทศขั้นพื้นฐานแล้ว ในขั้นต่อไปจะเผยแพร่และปรับปรุงการบริหารงานรหัสคิวอาร์สุขภาพให้มีความสมบูรณ์ขึ้นอีกระดับ ประกันการบริหารรหัสสุขภาพทั่วประเทศให้มีนโยบายและมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังแข็งขันผลักดันการใช้เทคโนโลยีนำข้อมูลผลตรวจกรดนิวคลิอิกและการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูงต่อโควิด-19 ของแต่ละบุคคลให้เข้าไปอยู่ในคลังข้อมูลของรหัสสุขภาพโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เจ้าของรหัสสุขภาพต้องกรอกข้อมูลในกรณีที่ต้องเดินทาง ซึ่งท้องที่ต่าง ๆ ของจีนกำลังดำเนินงานดังกล่าวอยู่

TIM/LF/ZI

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-04-2564)

鲁峰