จีนเตรียมจัดให้ประชาชนทั่วไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

2021-03-25 14:19:22 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

จีนเตรียมจัดให้ประชาชนทั่วไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19_fororder_20210325qmjz1

กลไกร่วมป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 แห่งคณะรัฐมนตรีจีนล่าสุดแถลงข่าวว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดยจีน ได้รับการฉีดทั้งในจีนและต่างประเทศเกิน 100 ล้านโดสแล้ว มีความปลอดภัยและผลการคุ้มครองที่ดี ในขั้นต่อไป จีนจะเดินหน้างานฉีดวัคซีนฟรีให้แก่ประชาชนทั้งหมดนับเป็นโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

จีนเตรียมจัดให้ประชาชนทั่วไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19_fororder_20210325qmjz2

ปัจจุบัน จีนกำลังใช้มาตรการสำคัญต่างๆ เช่นเพิ่มปริมาณการผลิตวัคซีน ทุ่มเทกำลังผลักดันให้กลุ่มอาชีพสำคัญ เช่น อาชีพแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข คมนาคมและการศึกษา ฯลฯ ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน เดินหน้าการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอย่างเป็นขั้นตอน ศึกษาข้อห้ามและข้อระมัดระวังสำหรับการฉีดวัคซีน เพิ่มขีดการติดตามเฝ้าตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพประชาชน

จีนเตรียมจัดให้ประชาชนทั่วไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19_fororder_20210325qmjz3

เจ้าหน้าที่บริหารที่เกี่ยวข้องของทางการจีนชี้แจงว่า การเพิ่มอัตราส่วนการฉีดวัคซีนของกลุ่มคนทั่วไป สามารถลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกันความปลอดภัยทางชีวิตและสุขภาพของประชาชน และสร้างหลักประกันต่อการเสริมสร้างรากฐานการเติบโตและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการกระตุ้นวัฏจักรคู่ทั้งภายในและต่างประเทศ

จีนเตรียมจัดให้ประชาชนทั่วไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19_fororder_20210325qmjz4

BO/LF/ZI

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-04-2564)

鲁峰