งานแฟร์กวางตงผ่านระบบคลาวด์อัพโหลดสินค้าจัดแสดงจำนวน 2.63 ล้านชิ้น

2021-04-04 14:42:32 | CRI
Share with:

ระหว่างวันที่ 15-24 เม.ย. 64 งานแฟร์กวางตงครั้งที่ 129 จะจัดขึ้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ล่าสุดวิสาหกิจต่างๆ ได้อัพโหลดข้อมูลสินค้าจัดแสดงประมาณ 2.63 ล้านชิ้น

งานแฟร์กวางตงในครั้งนี้ มีบู๊ธจัดแสดงทั้งหมด 60,000 บู๊ธ มีวิสาหกิจต่างประเทศจำนวนประมาณ 25,000 แห่งเข้าร่วม คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมและผู้ชมจาก 220 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ

นี่คืองานแฟร์กวางตงที่จัดขึ้นทางคลาวด์เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะแบ่งสินค้าออกเป็น 16 ประเภทใหญ่ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง สิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน เครื่องตกแต่ง สิ่งทอและเสื้อผ้าเป็นต้น และจัดเป็นเขตการแสดงทั้งหมด 50 เขต และจะเปิดเขตพิเศษ “พัฒนาชนบท” เพื่อช่วยวิสาหกิจจากพื้นที่ยากไร้มาเปิดตลาดโลกโดยเฉพาะ

Zhou/Dan/Bo

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)

张丹