บทวิเคราะห์ : จีนส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว

2021-04-05 12:00:49 | CRI
Share with:

บทวิเคราะห์:จีนส่งเสริมการปลูกต้นไม้  ขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว_fororder_1

วันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ที่กรุงปักกิ่ง  ระหว่างร่วมกิจกรรม  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเน้นว่า  ต้องสร้างสรรค์บ้านเมืองสวยงามที่มีความกลมกลืนกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ   เขายังย้ำว่า  จีนต้องยืนหยัดเดินบนหนทางแห่งการพัฒนาสีเขียว   และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพในระดับสูง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแลดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอด   ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่ 18 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมา   ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานปลูกต้นไม้ที่กรุงปักกิ่งเป็นประจำทุกปีรวม 9 ครั้ง   ได้สร้างแบบอย่างที่ดีแก่การสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศ  

บทวิเคราะห์:จีนส่งเสริมการปลูกต้นไม้  ขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว_fororder_2

ปัจจุบัน  จีนในฐานะเขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกได้เข้าสู่ช่วงการพัฒนาที่เน้นคุณภาพในระดับสูง  การพัฒนาสีเขียวได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในแนวความคิดใหม่แห่งการพัฒนาที่เน้นการสร้างนวัตกรรม   ประสานกัน  แบบสีเขียว   เปิดสู่ภายนอก และแบ่งปันประโยชน์ร่วมกัน 

สิ่งแลดล้อมและระบบนิเวศที่ดีเป็นสวัสดิการทั่วไปที่สามารถครอบคลุมประชาชนในวงกว้าง    จีนยึดแนวความคิดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง   ส่งเสริมการปลูกป่า   และเร่งพัฒนาบ้านเมืองให้มีท้องฟ้าสีคราม  น้ำใส เขาเขียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน 

บทวิเคราะห์:จีนส่งเสริมการปลูกต้นไม้  ขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว_fororder_3

 ปัจจุบัน  จีนกำลังเร่งเดินหน้าการพัฒนาสีเขียว  โดยมีการเสริมการวางแผนระดับชาติ     ตามแผนใหม่แห่งการพัฒนา   จีนจะยึดแนวความคิด “น้ำใสเขาเขียวเป็นภูเขาเงินภูเขาทอง”   ตามแนวความคิดดังกล่าว จีนจะพยายามปรับลดการใช้พลังงาน  และการปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ให้ลดน้อยลงอย่างมาก       

การอนุรักษ์ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้น ต้องการความร่วมมือจากประเทศต่างๆทั่วโลก   จีนได้แสดงบทบาทอย่างแข็งขันในกระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมโลก    รวมทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ    และยินดีที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้สวยงามยิ่งขึ้น     จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15  ที่เมืองคุนหมิง ทางภาคใต้ของจีนในเดือนตุลาคมปีนี้     ถึงเวลานั้น  จีนจะร่วมหารือกับประเทศต่างๆทั่วโลก ถึงแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษย์   และสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นของโลก

การส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ ไม่เพียงทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น  หากยังจะทำให้เรามีอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นด้วย  เราทุกคนเป็นทั้งผู้อนุรักษ์ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม  ผู้สร้างสรรค์โลกที่สวยงาม  และผู้ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมที่ดี   จีนที่มีประชากร 1,400 ล้านคนกำลังใช้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศ  และกลายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทั่วโลกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม       (yim/cai)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-04-2564)

蔡建新