จีนมีจำนวนประชากรโตต่อเนื่อง ยังคงมีประชากรมากที่สุดของโลก

2021-05-25 11:06:41 | CRI
Share with:

จีนมีจำนวนประชากรโตต่อเนื่อง ยังคงมีประชากรมากที่สุดของโลก_fororder_20210524-1

เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนได้ประกาศข้อมูลการสำรวจประชากรทั่วประเทศครั้งที่ 7   สถิติแสดงว่า   จีนมีประชากร 1411.78 ล้านคน  จีนยังคงเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  ประชากรจีนได้มีแนวโน้มเติบโตในความเร็วต่ำ

สถิติการสำรวจประชากรทั่วประเทศจีนครั้งที่ 7 แสดงให้เห็นว่า  จีนมีประชากร 1411.78 ล้านคน  ได้เพิ่มขึ้น 72.06 ล้านคนเมื่อเทียบกับ 133.972 ล้านคนในปี 2010  ซึ่งเป็นการสำรวจประชากรทั่วประเทศจีนครั้งที่ 6  

มีอัตราเติบโตเป็นร้อยละ 5.38   อัตราเติบโตถัวเฉลี่ยต่อปีคือ 0.53% ลดลง 0.04% เมื่อเทียบกับอัตราเติบโตระหว่างปี 2000-2010 ที่เป็น 0.57% สถิติดังกล่าวแสดงว่าประชากรจีนในรอบ 10 ปีที่ผ่านมานี้ มีแนวโน้มเติบโตต่ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่า  ผลสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า  ยอดจำนวนประชากรจีนในปัจจุบันยังคงเป็นจำนวนมากที่สุดของโลก  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ มีแนวโน้มเติบโตเพราะปัจจัย 3 ประการ

ประการแรก   ประชากรจีนได้รักษาการเติบโตแบบเฉื่อย  ประชากรจีนมีจำนวนฐานค่อนข้างใหญ่  ปัจจุบันสตรีในช่วงอายุที่มีลูกได้มีกว่า 300 ล้านคน  แต่ละปีจะมีประชากรเกิดใหม่เป็นจำนวนกว่า 10 ล้านคน 

ประการที่สอง  การปรับปรุงนโยบายการคลอดลูกประสบผลดีอย่างแข็งขัน  พร้อมกับการปฏิบัติตามนโยบาย “ลูกสองคน”  จำนวนประชากรที่กำเนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   และประการที่สาม  อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตามโครงสร้างของอายุ   ผู้ที่มีอายุ 0-14 ปี มี 253.38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของประชากรทั้งหมด  ผู้ที่มีอายุ 15-59 ปี มี 894.38 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 63.35   ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มี 264.02 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 18.7  

เมื่อเทียบกับปี 2010  ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงนโยบายคลอดลูกได้รับประสิทธิผลอย่างแข็งขัน  ทรัพยากรแรงงานของจีนยังมีความเพียงพอ

จีนมีจำนวนประชากรโตต่อเนื่อง ยังคงมีประชากรมากที่สุดของโลก_fororder_20210524-2

ผลสำรวจครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่า  ประชากรวัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง 16-59 ปี มี 880 ล้านคน ทรัพยากรแรงงานของจีนยังมีความเพียงพอ    อายุเฉลี่ยประชากรจีนเป็น 38.8 ปี  พิจารณาจากสภาพรวม  อายุน้อยและกำลังฮึกเหิม   เมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐฯได้ประกาศผลสำรวจประชากรล่าสุด  อายุเฉลี่ยคือ 38 ปี  เท่าๆกับของประเทศจีน

ผลสำรวจประชากรครั้งนี้ระบุว่า  สัดส่วนผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.7  ในจำนวนนี้  ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.5   ภาวะผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาสังคม  และก็เป็นสภาวะประเทศพื้นฐานของจีนในเวลาค่อนข้างยาวนานต่อไป  ซึ่งเป็นทั้งการท้าทายและก็เป็นโอกาสด้วย

เมื่อพิจารณาจากการท้าทาย  ภาวะผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจะลดจำนวนแรงงาน  เพิ่มภาระให้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ  และให้แรงกดดันในการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน   

แต่ในขณะเดียวกัน   ภาวะผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นก็ได้ส่งเสริมการพัฒนา “เศรษฐกิจผมสีดอกเลา”  ขยายการบริโภคงานบริการผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ   เป็นผลดีต่อการผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ซึ่งได้นำโอกาสใหม่มาด้วย  

นอกจากนี้แล้ว  ในประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 นั้น  ผู้มีอายุ 60-69  เป็นร้อยละ 55.83   ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านมีความรู้ มีประสบการณ์ และมีทักษะมีศักยภาพ และสุขภาพยังแข็งแรงทำงานต่อได้

จีนมีจำนวนประชากรโตต่อเนื่อง ยังคงมีประชากรมากที่สุดของโลก_fororder_20210524-3

เมื่อพิจารณาจากการกระจายตัวของประชากรตามภูมิภาค  ประชากรในเขตตะวันออกเป็นร้อยละ 39.93   ในเขตกลางเป็นร้อยละ 25.83  ในเขตตะวันตกเป็นร้อยละ 27.12   ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือเป็นร้อยละ 6.98       

ในปี 2020  ยอดจำนวนประชากรของ 3 มณฑลในเขตตะวันออกเฉียงเหนือเป็น 98.51 ล้านคน ใกล้ร้อยล้านคน  แต่ได้ลดน้อยลง 11.01 ล้านคนเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน  

เหตุที่ประชากรในเขตตะวันออกเฉียงเหนือลดลงนั้น  เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  สภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ  ระดับการคลอดลูก  และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

เขตตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ในเขตละติจูดสูงของจีน  ฤดูหนาวจะนานกว่าและค่อนข้างหนาว  ประชากรในเขตตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนได้อพยพไปมณฑลภาคใต้ของจีนที่ค่อนข้างอบอุ่น   ซึ่งก็เป็นแนวโน้มอพยพของประชากรในประเทศจำนวนมากของโลก  ยุโรปและสหรัฐฯ ล้วนมีสภาพเช่นนี้เหมือนกัน  

นอกจากนี้แล้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นเกี่ยวกับการคลอดลูก  อัตราเติบโตโดยธรรมชาติในเขตตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าระดับเฉลี่ยทั่วประเทศ 

ขณะเดียวกัน  เศรษฐกิจเขตตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้าง   ความหลากหลายของเศรษฐกิจในเมืองริมทะเลของจีนได้สร้างโอกาสพัฒนาใหม่ จึงได้ดึงดูดประชากรของเขตอื่นๆ ซึ่งรวมทั้งประชากรในเขตตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

จีนมีจำนวนประชากรโตต่อเนื่อง ยังคงมีประชากรมากที่สุดของโลก_fororder_20210524-4

ในสัดส่วนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง  ประชากรเพศชายมี 723.34 ล้านคน  เป็นร้อยละ 51.24  ประชากรเพศหญิงมี 688.44 ล้านคน  เป็นร้อยละ 48.75   โครงสร้างทางเพศของจีนได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ส่วนการได้รับการศึกษา  ประชากรที่ได้รับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมี 218.36 ล้านคน    ในทุก 1 แสนคนมี 15,467 คน ได้รับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ส่วนปี 2010 มีเพียง 8,930 คน  

การปรับปรุงสภาวะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าในช่วง 10 ปีมานี้  จีนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา เช่น การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการขจัดความไม่รู้หนังสือในวัยเยาว์และวัยฉกรรจ์   ประชากรจีนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-10-2564)

何喜玲