กรุงปักกิ่งจัดฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสื่อจีน-อาเซียนประจำปี 2021

2021-06-04 12:02:41 | CRI
Share with:

กรุงปักกิ่งจัดฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสื่อจีน-อาเซียนประจำปี 2021_fororder_20210604zgdm1

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการสร้างความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน-อาเซียน และเป็นปีแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างจีน-อาเซียน วันที่ 2 มิถุนายน กรุงปักกิ่งจัดฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสื่อจีน-อาเซียน ประจำปี 2021 ภายใต้หัวข้อ “30 ปีแห่งการเปิดหน้าใหม่แห่งความร่วมมือและได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียน” ทั้งนี้บรรดาผู้แทนอาเซียนต่างหวังว่าจะเพิ่มความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีนในด้านต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี เช่น สื่อใหม่ เป็นต้น

กรุงปักกิ่งจัดฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสื่อจีน-อาเซียนประจำปี 2021_fororder_20210604zgdm2

กรุงปักกิ่งจัดฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสื่อจีน-อาเซียนประจำปี 2021_fororder_20210604zgdm3

Tim/Ping/Cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-11-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-11-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-11-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2564)

许平平