ความมั่งคั่งร่วมกัน: ไม่มีในทฤษฎีต้องลงมือปฏิบัติ

2021-06-13 16:20:42 | CRI
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ คกก.กลาง พคจ. และครม.จีนประกาศ “แนวทางการสนับสนุนมณฑลเจ้อเจียงพัฒนาอย่างมีคุณภาพจัดตั้งเขตสาธิตการสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน” สหายทั้งหลายในมณฑลเจ้อเจียงแบกรับภารกิจอันทรงเกียรติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเป็นผู้นำร่องและผู้สาธิต

ความมั่งคั่งร่วมกันเป็นความต้องการ เป็นแกนของระบอบสังคมนิยม เป็นความปรารถนาร่วมกันของคนในสังคม นับแต่ “สมัชชา 18” ของพรรคฯ (ปี 2012) เป็นต้นมา คกก.กลาง พคจ.ที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นศูนย์กลางได้นำพาประชาชนจำนวน 1,400 ล้านคน ใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละตามเป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งร่วมกันมาโดยตลอด ประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมพอกินพอใช้รอบด้าน ถือเป็นการปูพื้นฐานอันแข็งแกร่งเพื่อเดินหน้าสร้างความมั่งคั่งร่วมกันในขั้นตอนการพัฒนาใหม่

ทั้งนี้จากพิมพ์เขียว “แผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14” และโครงร่างเป้าหมายในอนาคตปี 2035 จะสังเกตว่า มีข้อกำหนดชัดเจน---โครงร่างปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน สนับสนุนมณฑลเจ้อเจียงพัฒนาอย่างมีคุณภาพตั้งเขตสาธิตการสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน แสดงให้เห็นว่า คกก.กลาง พคจ.เป็นมือหนึ่งในการออกแบบโรดแมพ และอีกมือหนึ่งในการจัดตั้งเขตสาธิต

(BO/LING/CAI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-11-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-11-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-11-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2564)

何喜玲