นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ : พรรคคอมมิวนิสต์จีนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2021-06-22 15:27:22 | CMG
Share with:

ปี ค.ศ.2021 เป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG) ได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับมุมมองของบุคคลสำคัญในแวดวงต่าง ๆ ของต่างประเทศที่มีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ : พรรคคอมมิวนิสต์จีนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน_fororder_朱林图片

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ปี 2021  ผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน ได้ขอสัมภาษณ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์กล่าวว่า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งวันสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ ข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแสดงความยินดี และส่งคำอวยพรอย่างจริงใจไปยังพรรคคอมมิวนิสต์และประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้ความสามารถในการเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย ได้แสดงให้เห็นอย่างประจักษ์แก่สายตาประชาคมโลกถึงความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังจะเห็นได้จากแผนที่มีประสิทธิภาพด้านการขจัดความยากจนให้หมดไปซึ่งสะท้อนถึงผลลัพธ์อันเป็นที่น่าประทับใจ และกลายเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาในอีกหลายประเทศ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือและจัดการกับสภาวะวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจนก่อเกิดประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างความยืนหยุดทางเศรษฐกิจที่ไม่ธรรมดานี้เอง ได้กลายเป็นข้อพิสูจน์ต่อเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ ซึ่งจีนยังคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและบทบาทผู้นำในการวิจัยและพัฒนาจนได้กลายเป็นผู้จำหน่ายวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่แก่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งเรารู้สึกขอบคุณ

จากการที่โควิด-19 ถือเป็นภัยคุกคามของโลก จึงมีความจำเป็นที่พรรคการเมืองต้องร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อร่วมกันสร้างความผาสุกให้เกิดกับพลเมืองในความรับผิดชอบของตน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนานในการยกระดับเป้าหมายการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

พรรคประชาธิปัตย์ตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีตลอดเวลาอันยาวนาน  และมุ่งหวังว่าจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-จีน พรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันความทุ่มเทในการทำงานร่วมกันกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศสืบไป

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

陆永江