นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ : รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

2021-06-23 09:38:29 | CMG
Share with:

ปี ค.ศ.2021 เป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG) ได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับมุมมองของบุคคลสำคัญในแวดวงต่าง ๆ ของต่างประเทศที่มีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ : รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ_fororder_为泰党主席颂蓬图片

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ปี 2021  ผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน ได้ขอสัมภาษณ์ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ผู้สื่อข่าว : พรรคของท่านมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไร

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ :  ในลำดับแรก ผมขอแสดงความยินดีกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ได้ก่อตั้งและดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจีนมาถึง 100 ปี และพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังมีความพิเศษคือ เป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสมาชิกรวมกันกว่า 90 ล้านคนนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า พรรคการเมืองไม่ว่าจะมีคุณค่า ความเชื่อในรูปแบบใด หากมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนแล้ว ก็จะได้รับความนิยมและศรัทธาจากประชาชนอย่างเหนียวแน่นและยาวนาน

พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวไทย ในอดีตที่ผ่านมา เรามีรัฐบาลในนามพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัย 2 อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย คือ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรแล้วนั้น เราได้ดำเนินนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ทวีความแน่นเฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหามิตรอย่างประเทศจีน การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศมาโดยตลอด และแม้ว่าขณะนี้ พรรคเพื่อไทย จะเป็นพรรคฝ่ายค้าน แต่เราก็มีการทำงานเพื่อเฝ้าติดตามความเจริญเติบโตของสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนและไทยอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าว : ท่านมองว่า สิ่งที่เรียกว่า “ความแตกต่างด้านอุดมการณ์” เป็นอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างพรรคของท่านกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือไม่

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ : จีนกับไทย แม้เราจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่เรามีเป้าหมายปลายทางเดียวกันคือการทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในประเทศให้ได้อยู่ดี กินดี มีความสุข อย่างเสมอภาคถ้วนหน้า ความร่วมมือในหลายด้านระหว่างจีนและไทยที่ได้ดำเนินการไปแล้วในอดีตรวมถึงอนาคต เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีกว่า รูปแบบการปกครองที่แตกต่าง ไม่เป็นอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเราเลย และความร่วมมือทั้งตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นนั้นกลับยิ่งสานสัมพันธ์ให้จีนและไทยแนบแน่นใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

รัฐบาลจีนได้พิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นแล้วว่า ผลจากการทำงานหนักและใช้ความพยายามอย่างแข็งขันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถนำจีนผงาดสู่ตำแหน่งหนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง การเติบโตของจีนนี้ยังได้สร้างผลกระทบทางอ้อมเป็นผลบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจีนมีผลกระตุ้นทางบวกให้กับเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าว : การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างพรรคของท่านกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขยายบทบาทอะไรบ้างต่อการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ : สายสัมพันธ์ที่แนบแน่น ต่อเนื่อง และยาวนานระหว่างจีน-ไทย มีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงรากฐานให้กับภูมิภาคเอเชีย การเพิ่มพูนศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการขยายตัวด้านต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ปัจจุบันคนไทยกว่า 1 ล้านคนเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 หลายโรงเรียนและหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดวิชาภาษาจีนสำหรับนักเรียนไทย และยังมีภาษาไทยรวมถึงศาสตร์วิทยาการต่างๆ สำหรับนักเรียนจีนที่เดินทางมาศึกษาต่อในประเทศไทยอีกด้วย เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความนิยมและกระแสความตื่นตัวเรื่องจีนในประเทศไทยได้เติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคง

ผมเชื่อว่าการสร้างสายสัมพันธ์นั้น ต้องใช้เวลาและความจริงใจ ในเรื่องกิจการระหว่างประเทศ การแสวงหาความร่วมมือและรักษามิตรภาพที่ดีอย่างลึกซึ้งต่อกันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมือง เราพร้อมเสมอที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นั้นให้คงทน ต่อเนื่อง และลึกซึ้งในหลายมิติยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าว : จีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีประชากร 1400 ล้านคน พรรคคอมมิวนิสต์จีนปกครองประเทศมาแล้วกว่า 70 ปี จีนได้พัฒนาจากสภาพว่างเปล่าเมื่อเริ่มแรกก่อตั้งประเทศจีนใหม่มาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่ 2 ของโลกในปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนในฐานะพรรครัฐบาลกำลังนำพาประชาชนก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ท่านเห็นว่า พรรคการเมืองใดก็ตามควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างจึงจะสามารถรักษาความมีชีวิตชีวาไว้อย่างถาวรได้

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ : ผมขอแสดงความชื่นชมรัฐบาลจีน ที่ได้นำพาประเทศและประชาชนไปสู่การเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจลำดับต้นของโลก และยังได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากมาย สำหรับผมเห็นว่ารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีคุณลักษณะเด่นและน่าสนใจในหลายด้าน ในระยะ 100 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้สร้างบทเรียนทรงคุณค่า เป็นคุณูปการสำหรับพรรคการเมือง รวมถึงผู้นำประเทศต่างๆ มากมายหลายแง่มุม  

ประการแรก รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้วย “โมเดลของจีนเอง” ทำให้จีนแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ประการที่สอง รัฐบาลจีน “ดิสรัปต์” ตัวเองให้ทันยุคสมัย ‘รับฟัง’ ข้อกังวลของประชาชน และแก้ไขปัญหาตามความต้องการนั้นเสมอ ทำให้รัฐบาลจีนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของประชาชน ประการที่สาม ผู้นำจีนหลายต่อหลายท่าน มีวิสัยทัศน์ คิดใหญ่ มองไกล นำชาติไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่และต่อเนื่อง จีนจึงมียุทธศาสตร์ระยะยาวที่ชัดเจน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นระบบมั่นคง ความไว้วางใจและความเชื่อใจจากประชาชน ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนแข็งแกร่ง แต่ในทางกลับกัน ความจริงใจของรัฐบาลคอมมิวนิสต์เองนั้น ก็ได้สร้างความไว้วางใจและเชื่อใจให้กับประชาชนเช่นกัน

ผู้สื่อข่าว : จีนกับไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านฉันมิตรที่มีการไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างต่อเนื่อง  ท่านเห็นว่าภายใต้สถานการณ์ที่โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบเศรษฐกิจทั่วโลกนั้น จีนกับไทยควรกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้นและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างไร

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ :  ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทย คิดถึงพี่น้องคนจีนมากครับ นับจากการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ซบเซาลง เมื่อสองปีก่อน พี่น้องคนจีนได้เข้ามาท่องเที่ยว ทำธุรกิจ และศึกษาเล่าเรียนในประเทศไทยกว่า 10 ล้านคน และเช่นกัน พี่น้องคนไทยก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยว ทำธุรกิจ และศึกษาต่อในประเทศจีนปีหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่ากัน

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 นอกจากส่งผลกระทบโดยตรงต่องานด้านสาธารสุขและสุขภาพของผู้คนในวงกว้างแล้ว ในทางเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคฝ่ายค้านที่ห่วงใยและใส่ใจพี่น้องประชาชน ได้นำเสนอโมเดลการบริหารจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส และมาตราการต่างๆ เพื่อเยียวยาเศรษฐกิจของประเทศไทยจากประสบการณ์บริหารประเทศจนประสบความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมา

พรรคเพื่อไทยหวังว่า หากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 คลี่คลายลง ความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ระหว่างจีนและไทยจะกลับมาแนบแน่น หรือทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)

陆永江