สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนออกสมุดปกขาว“ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีน”

2021-06-25 11:37:16 | CRI
Share with:

สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนออกสมุดปกขาว“ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีน”_fororder_20210625zdzd

วันที่ 25 มิถุนายน สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน ออกสมุดปกขาวเรื่อง “ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีน” โดยระบุว่า ความร่วมมือระหว่างพรรคต่าง ๆ และการปรึกษาทางการเมืองนั้นเป็นระบบการเมืองพื้นฐานของจีน

สมุดปกขาวดังกล่าวระบุว่า ระบบการเมืองแบบใหม่ของจีนรวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคประชาธิปไตย 8 พรรค และบุคคลที่ไม่สังกัดพรรค นานมาแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคประชาธิปไตยต่าง ๆ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ต่อสู้ ก้าวหน้าร่วมกัน และผ่านบททดสอบมาด้วยกัน จึงสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมืออย่างใกล้ชิด

สมุดปกขาวระบุด้วยว่า ระบบการเมืองแบบใหม่ของจีนนั้นมีเจตจำนงพื้นฐานว่า ร่วมมือ เข้าร่วม และปรึกษาหารือกัน มีลักษณะพื้นฐานคือ สามัคคี เป็นประชาธิปไตย และสมานฉันท์ มีบทบาทสำคัญคือ เข้าร่วมทางการเมือง แสดงถึงประโยชน์ ประสานทางสังคม ดูแลเชิงประชาธิปไตย และรักษาความมั่นคง ระบบการเมืองแบบใหม่ของจีนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของการปกครองและการเข้าร่วมปกครอง การนำและความร่วมมือ รวมทั้งการหารือและการดูแล อันถือเป็นวิธีสำคัญที่ให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ตลอดจนเป็นหลักประกันการปรึกษาหารือเชิงประชาธิปไตยทางสังคมนิยมด้วย

Tim/Ldan/Zhou

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-03-2566)

李丹丹