‘ลี่ จ้านซู’พูดคุยแลกเปลี่ยนกับ‘ชวน หลีกภัย’

2021-07-21 15:06:14 | CRI
Share with:

‘ลี่ จ้านซู’พูดคุยแลกเปลี่ยนกับ‘ชวน หลีกภัย’_fororder_20210721lzs

วันที่ 20 กรกฎาคม ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง นายลี่ จ้านซู ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน พูดคุยเจรจากับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

นายลี่ จ้านซู กล่าวว่า จีน-ไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนยินดีที่จะร่วมกับรัฐสภาไทย กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ไทยพัฒนามากยิ่งขึ้น สองฝ่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนในหลากหลายรูปแบบ ศึกษาประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารประเทศ การบัญญัติกฎหมาย และการตรวจสอบ เป็นต้น ระหว่างกัน สองประเทศควรอนุมัติและแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายอย่างทันเวลา สร้างหลักประกันทางกฎหมายที่ดียิ่งขึ้นต่อความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ ระหว่างสองประเทศ กระชับการติดต่อประสานงานในกลไกพหุภาคีต่าง ๆ เช่น สันนิบาตรัฐสภาประเทศต่าง ๆ และการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชียให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้น

ด้านนายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ฝ่ายไทยให้ความสำคัญต่อไมตรีจิตมิตรภาพอันลึกซึ้งกับจีน ยืนหยัดหลักการจีนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ฝ่ายไทยให้ความสนใจและชื่นชมความสำเร็จที่จีนได้รับ ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขอขอบคุณจีนที่ให้ความช่วยเหลือในระหว่างการต้านโควิด-19 แก่ไทย รัฐสภาไทยยินดีที่จะกระชับการไปมาหาสู่กันฉันมิตรกับสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน สร้างผลงานที่องค์กรนิติบัญญัติพึงมีในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการค้า การต้านโควิด-19 ตลอดจนวัฒนธรรม เป็นต้น

Zhou/Dan/Tim

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

张丹