3 นักศึกษาไทยในปักกิ่งพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (3)

2021-07-26 10:37:43 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ทีมงานภาคภาษาไทย CMG สัมภาษณ์นักศึกษาไทย 3 คน ที่ปัจจุบันศึกษาอยู่ในกรุงปักกิ่ง คือ นางสาวภัทราวดี อ่อนมี (ไหม)  นางสาวสุรภา อร่ามมนุปัญญากุล (มิ้นท์) กับนางสาวอารียา ม่วงเล็ก (ฟ้า) จากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของทางมหาวิทยาลัย

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-10-2564)

晏梓