หวังอี้ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมเอเชียตะวันออกครั้งที่ 11

2021-08-05 14:43:29 | CMG
Share with:

คืนวันที่ 4 สิงหาคม นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 11 ผ่านระบบทางไกล

หวังอี้ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมเอเชียตะวันออกครั้งที่ 11_fororder_20210805dy1

นายหวัง อี้กล่าวว่า สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกได้รวมถึงประเทศผู้ผลิตวัคซีนที่สำคัญในโลก ประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆในเอเชีย-แปซิฟิกควรสมานสามัคคีกัน แสดงบทบาทที่พึงมีในการต้านโควิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

หวังอี้ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมเอเชียตะวันออกครั้งที่ 11_fororder_20210805dy2

1. ควรยึดถือหลักการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในการต้านโควิด เพิ่มอุปทานวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เสริมความร่วมมือในการวิจัยวัคซีนใหม่ และร่วมกันสร้างสรรค์ศูนย์การผลิตและจัดสรรวัคซีนในส่วนภูมิภาค 2.ผลักดันการพัฒนาสีเขียว ร่วมกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมานฉันท์ 3.เสริมฐานะที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน คุ้มครองความยุติธรรมระหว่างประเทศ จีนสนับสนุนอาเซียนที่ประกาศแถลงการณ์พหุภาคีนิยม ยินดีจะใช้ความพยายามร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการรักษากลไกสากลที่มีสหประชาชาติเป็นแกนนำและระเบียบสากลที่มีกฎหมายสากลเป็นพื้นฐาน

Yim/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

孙铮