จีนเตือนสหรัฐฯ การต่อต้านจีนสร้างความวุ่นวายในฮ่องกงย่อมไม่สำเร็จ-อย่าเสียแรงเปล่า

2021-08-06 16:02:57 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

สำหรับกรณีที่รัฐบาลสหรัฐฯ ออกบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับฮ่องกง ใส่ร้ายกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับเขตฮ่องกง แทรกแซงกิจการของฮ่องกงและกิจการภายในของจีน เหยียบย่ำกฎหมายสากลและกฎเกณฑ์พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเปิดเผย วันที่ 6 สิงหาคม โฆษกสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศจีนประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแสดงท่าทีคัดค้านและประณามสหรัฐฯ อย่างรุนแรง

โฆษกกล่าวว่า การบัญญัติกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับเขตฮ่องกงและการปฏิรูประบบเลือกตั้งของฮ่องกงได้ฟื้นฟูเสถียรภาพของฮ่องกง ปรับปรุงระบบกฎหมายของฮ่องกงให้สมบูรณ์ คุ้มครองชาวฮ่องกงและผู้ที่ใช้ชีวิตในฮ่องกงชาติต่าง ๆ ให้มีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย ผลักดันฮ่องกงให้เข้าสู่สถานการณ์ใหม่ที่บริหารตามกฎหมาย เปิดหน้าใหม่แห่งการเมือง ชาวฮ่องกงมีความพอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประชาคมโลกก็มองอนาคตของฮ่องกงในแง่ดี

Tim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)

许平平