ตัวแทนหลายประเทศชี้ให้เห็นในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนว่า การแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ และประเทศอื่นนำภัยพิบัติร้ายแรงมาสู่ชาวอัฟกัน

2021-08-25 15:00:21 | CMG
Share with:

วันที่ 24 สิงหาคม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมพิเศษเกี่ยวกับอัฟกานิสถาน โดยตัวแทนจีน คิวบา เวเนซุเอลา อิหร่าน และประเทศอื่น ๆ ชี้ให้เห็นว่า การแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ นำภัยพิบัติร้ายแรงมาสู่ชาวอัฟกัน

ตัวแทนจีน กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาภายใต้ธงประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนได้ดำเนินการแทรกแซงทางทหารในประเทศอธิปไตย โดยกำหนดรูปแบบของตนเองในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพของประเทศให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง สิ่งนี้ได้บ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังส่งผลร้ายแรงต่อประชาชนของประเทศเหล่านี้

ตัวแทนคิวบา กล่าวว่า สหรัฐฯ และพันธมิตรควรมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานการณ์ปัจจุบันในอัฟกานิสถาน สหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิ์ควบคุมชะตากรรมของอัฟกานิสถานหรือประเทศอธิปไตยอื่นใด

ตัวแทนเวเนซุเอลา กล่าวว่า สหรัฐฯ และพันธมิตรยุโรปได้ดำเนินการบังคับและแทรกแซงทางทหารในอัฟกานิสถานมาเป็นเวลา 20 ปี ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่ ขณะที่การกระทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษ

ตัวแทนอิหร่าน กล่าวว่า การแทรกแซงทางทหารของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ นำซึ่งความพินาศ เจ็บปวด และสิ้นหวังสู่อัฟกานิสถานอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งยังนำความปั่นป่วนและอันตรายมาสู่ภูมิภาคนี้ สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ 

Tim/kt/cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-10-2564)

张楠