ครอบครัวครูผู้สอนในเขตภูเขาต้าเปี๋ยซาน

2021-09-11 12:18:17 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ครอบครัวครูผู้สอนในเขตภูเขาต้าเปี๋ยซาน_fororder_210911jiaoshijiating1

วันที่ 10 กันยายน เป็นวันครูแห่งชาติจีน ก่อนวันครูทุกปี สายโทรศัพท์ที่นายโจว ซุ่นจือได้รับส่วนใหญ่มาจากนักเรียนของนายโจว ไห่เฉิน คุณพ่อของเขาที่เป็นครูเช่นกัน “นักเรียนเหล่านี้จะถามเรื่องสุขภาพคุณพ่อว่าเป็นอย่างไร ให้ผมฝากคำอวยพรไปยังคุณพ่อในวันครู และก็มีบางคนวางแผนเดินทางมาเยี่ยมที่บ้านในอีกไม่ช้า” การได้รับคำอวยพรจากบรรดานักเรียนเป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวโจว ซุ่นจือ ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในอำเภอซานเฉิง เมืองซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน กลางส่วนลึกของเขตต้าเปี๋ยซานทางตอนเหนือ ในบรรดาสมาชิก 5 รุ่นของครอบครัวนี้ มี 11 คนประกอบอาชีพครู พวกเขาประจำอยู่ในเขตภูเขาส่วนลึก อาชีพสอนหนังสือรวมสะสมของครู 5 รุ่นเกินกว่า 270 ปี

ครอบครัวครูผู้สอนในเขตภูเขาต้าเปี๋ยซาน_fororder_210911jiaoshijiating2.

นายโจว ไห่เฉินเป็นคนรุ่นที่ 3 ของครอบครัวใหญ่นี้ และเป็นครูรุ่นแรกหลังสถาปนาประเทศจีนใหม่ ตามบันทึกในหนังสือต้นตระกูลของครอบครัวและคำบอกเล่าจากสมาชิกในครอบครัวนี้ โจว อี้กั่ว ทวดของโจว ไห่เฉินเป็นซิ่วฉาย บุคลากรที่มีวิชาความสามารถซึ่งผ่านการสอบราชการตำแหน่งระดับตรีในรัชกาลจักรพรรดิกวงซู่ของราชวงศ์ชิงและเปิดโรงเรียนสอนหนังสือส่วนตัว เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ลูกหลานชาวนา ช่วงทศวรรษ 1950 โจว ไห่เฉินสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูแล้วจึงเดินทางกลับบ้านเกิดทำงานเป็นครูประจำหมู่บ้าน ส่วนโจว ซุ่นจือ ลูกชายของโจว ไห่เฉินซึ่งตามรอยเท้าคุณพ่อเป็นครูประจำหมู่บ้านสอนหนังสือนาน 36 ปีมานี้บอกว่า คุณพ่อมีบทบาทสำคัญต่อการเลือกอาชีพของเขา “คุณพ่อสอนหนังสือสร้างบุคลากรมาตลอดชีวิต เป็นที่นับถือของเพื่อนบ้านชาวนาอย่างยิ่ง ผมจึงอยากเอาอย่างคุณพ่อ สอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียน ใช้การศึกษาปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของเขตชนบท และบรรลุความรุ่งเรืองของเขตชนบท”

ครอบครัวครูผู้สอนในเขตภูเขาต้าเปี๋ยซาน_fororder_210911quanyibaozhang3

ครอบครัวครูผู้สอนในเขตภูเขาต้าเปี๋ยซาน_fororder_210911quanyibaozhang4

ครอบครัวครูผู้สอนในเขตภูเขาต้าเปี๋ยซาน_fororder_210911quanyibaozhang5

TIM/LF/LEI

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-09-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-09-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-09-2564)

鲁峰