บทวิเคราะห์ : จีนเสนอภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก

2021-10-09 23:49:22 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางการจีนประกาศสมุดปกขาว “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน” เป็นครั้งแรก โดยมีการอภิปรายแนวคิด มาตรการ และผลสำเร็จของจีนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบแก่สังคมโลก แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยยืนหยัดลัทธิพหุภาคีของจีน ทั้งยังเป็นการเสนอภูมิปัญญาและแผนการของจีน เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก

บทวิเคราะห์: จีนเสนอภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก_fororder_8b7c6c1e64ed27db069f35ffa608ae5

จีนในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีกลุ่มแรก ๆ ที่ลงนามและผ่าน “อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” ปฏิบัติตามอนุสัญญาและโปรโตคอลอย่างแข็งขัน ส่งเสริมให้อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีผลบังคับใช้ แสดงบทบาทสำคัญในกระบวนการบริหารและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก ขณะเดียวกันจีนยังให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ สนับสนุนบรรดาประเทศกำลังพัฒนาอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกลไกความร่วมมือพหุภาคีต่าง ๆ เช่น “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ “ความร่วมมือใต้-ใต้” พยายามสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งสรรพชีวิตบนโลก

ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 จีนจะใช้โอกาสสำคัญครั้งนี้ผลักดันฝ่ายต่าง ๆ สรุปผลสำเร็จและข้อบกพร่อง กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า เสนอแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้ ตลอดจนเพิ่มพลังขับเคลื่อนใหม่ต่อการจัดการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก

(Tim/Zi)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

晏梓