กรุงปักกิ่งวางแผนสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม“ต้ายุ่นเหอ”

2021-10-11 15:22:08 | CRI
Share with:

กรุงปักกิ่งวางแผนสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม“ต้ายุ่นเหอ”

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  ในเทศกาลวัฒนธรรม“ต้ายุ่นเหอ” ปักกิ่ง ประจำปี 2021 เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา  เทศบาลปักกิ่งได้ออกแผนการสร้างสรรค์และอนุรักษ์สวนวัฒนธรรมแห่งชาติ “ต้ายุ่นเหอ” โดยระบุว่า  ถึงปี 2023  โบราณสถานและโบราณวัตถุ“ต้ายุ่นเหอ”จะได้รับการสืบทอดและการอนุรักษ์ในขั้นพื้นฐาน  และบรรลุภาระหน้าที่การสร้างสรรค์และอนุรักษ์สวนวัฒนธรรม“ต้ายุ่นเหอ”แห่งชาติตามแผนดังกล่าวเทศบาลปักกิ่งจะสร้างสรรค์“ต้ายุ่นเหอ” เป็นคลองแห่งวัฒนธรรม  คลองระบบนิเวศ  คลองแห่งการพัฒนา  คลองวิถีชีวิต  และคลองที่ครอบคลุมพื้นที่  นอกจากจะสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม“ต้ายุ่นเหอ” แล้ว  จะพัฒนาสวนโบราณสถานและโบราณคดีกู้เฉินในอำเภอลู่ กรุงปักกิ่ง ปรับปรุงระบบนิเวศตาม“ต้ายุ่นเหอ”ให้ดีขึ้น  ก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริม “ต้ายุ่นเหอ” เพื่อให้“ต้ายุ่นเหอ”กลายเป็นระเบียงวัฒนธรรมระบบนิเวศที่สอดคล้องกับเมือง  ให้มนุษย์กับแม่น้ำลำคลองดำรงอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน“ต้ายุ่นเหอ” แปลเป็นไทยคือ  คลองใหญ่ ขุดขึ้นในสมัยชุนชิว มีประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปีแล้ว และมีระยะทางประมาณ 1,797 กิโลเมตร  ถือเป็นคลองโบราณที่เก่าแก่ที่สุด  และมีความยาวที่สุดในโลก  โดยมีจุดเริ่มต้นทางใต้อยู่ที่เมืองหางโจว  มณฑลเจ้อเจียง  ทางใต้ของจีน  ทางเหนืออยู่ที่กรุงปักกิ่ง  โดยเก็บรวบรวมน้ำจากแม่น้ำเฉียนถัง  แม่น้ำแยงซี  แม่น้ำเหลือง  แม่น้ำไหว  และแม่น้ำไห่รวม 5 สาย  มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างเหนือกับใต้ของจีน  โดยเฉพาะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตรสองฟากฝั่งคลองใหญ่เป็นอย่างมาก

กรุงปักกิ่งวางแผนสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม“ต้ายุ่นเหอ”

(Bo/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

周旭