บทวิเคราะห์ : จีนชี้ทิศทางและสร้างคุณูปการในการสร้างประชาคมของสิ่งมีชีวิต

2021-10-13 15:11:34 | CRI
Share with:

บทวิเคราะห์ : จีนชี้ทิศทางและสร้างคุณูปการในการสร้างประชาคมของสิ่งมีชีวิต

วันที่ 12 ตุลาคม นายสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของการประชุมผู้นำฝ่ายที่ลงนามใน “อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” ครั้งที่ 15 พร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ว่า การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมีส่วนช่วยป้องกันโลกและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมนุษย์

นายสี จิ้นผิง บรรยายปัญหาสำคัญต่าง ๆ เช่น ควรสร้างโลกอย่างไร จีนจะทำอย่างไร โดยชี้ทิศทางชัดเจนต่อการสร้างประชาคมโลกของสิ่งมีชีวิต สร้างคุณูปการด้วยสติปัญญาและพลังของจีน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของประเทศใหญ่

นายสี จิ้นผิง เสนอว่า ควรส่งเสริมการสร้างอารยธรรมทางระบบนิเวศ เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ถือการเปลี่ยนไปพัฒนาแบบสีเขียวเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อช่วยให้ทั่วโลกพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือความสุขของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมความยุติธรรมและชอบธรรมของสังคม รวมทั้งใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์ระบบบริหารโลก

ในที่ประชุม นายสี จิ้นผิง ประกาศว่า จีนจะลงทุน 1,500 ล้านหยวนก่อน เพื่อสร้างกองทุนความหลากหลายทางชีวภาพคุนหมิง สนับสนุนกิจการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกำลังพัฒนา เร่งสร้างระบบพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่สร้างสวนระดับประเทศเป็นหลัก ออกมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงเพดานสูงสุดก่อนปี 2030 ในแวดวงและอาชีพสำคัญประกอบด้วยมาตรการประกันที่เกี่ยวข้องและสร้างระบบทางนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นต้น

ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า จีนกำลังใช้มาตรการอย่างจริงจังเพื่อก้าวหน้าสู่เป้าหมายการสร้างจีนที่สวยงามยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มกำลังมากขึ้นในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก

Tim/Chu/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

韩楚