จีนประกาศ“คู่มือป้องกันโควิด-19 สำหรับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022”

2021-10-26 15:41:55 | CRI
Share with:

จีนประกาศ“คู่มือป้องกันโควิด-19 สำหรับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022”

วันที่ 25 ตุลาคม คณะกรรมการโอลิมปิกสากล คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล และคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง ร่วมกันประกาศ “คู่มือป้องกันโควิด-19 สำหรับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022” (ฉบับที่ 1)

“คู่มือป้องกันโควิด-19ฯ” ดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญเพื่อประกันให้การจัดกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งราบรื่น ทั้งยังเป็นมาตรฐานการป้องกันโควิด-19 ที่ต้องดำเนินการร่วมกันสำหรับทุกภาคส่วนที่จะเข้าร่วมงานฯ ที่จีน

“คู่มือป้องกันโควิด-19 ฯ” ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 เล่ม เล่มหนึ่งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม อีกเล่มหนึ่งสำหรับทุกภาคส่วนอื่น ๆ โดยมีข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติรอบด้านทั้งในช่วงก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงจีน ช่วงเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว ไปจนถึงการเดินทางออกจากกรุงปักกิ่ง

(TIM/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (10-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

何喜玲