RCEP มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ปี 2022

2021-11-08 16:03:37 | CRI
Share with:

RCEP มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ปี 2022

หนังสือพิมพ์หนันหวาเจ่าเป้าของเขตฮ่องกงฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน รายงานว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 15 ราย รวมทั้งจีนและไทยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ปี 2022 อย่างเป็นทางการ  ความตกลงฉบับนี้ช่วยให้จีนสามารถเป็นผู้นำการค้าโลกต่อไป  และให้จีนมีโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ตามวิถีทางของจีน  เนื่องจากรัฐบาลไบเดนดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าต่อจากรัฐบาลของทรัมป์  สหรัฐฯจึงจะตามหลังจีนในการค้าโลก

(BO/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

周旭