WIPO ระบุการยื่นจดสิทธิบัตรทั่วโลกฟื้นการเติบโตในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

2021-11-13 16:09:06 | CRI
Share with:

WIPO ระบุการยื่นจดสิทธิบัตรทั่วโลกฟื้นการเติบโตในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO ออกรายงานเกี่ยวกับดัชนีทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยระบุว่า ค.ศ. 2019 การยื่นขอจดสิทธิบัตรทั่วโลกลดลงเป็นครั้งแรกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่มีการฟื้นตัวใน ค.ศ. 2020

รายงานดังกล่าวรวบรวมข้อมูลใหม่จากกว่า 150 ประเทศและภูมิภาค โดยพบว่าเมื่อเทียบกับปี 2019 การยื่นจดสิทธิบัตรทั่วโลกในปี 2020 เพิ่มขึ้น 1.6% และจำนวนการยื่นขอเครื่องหมายการค้าเพิ่มขึ้น 13.7%

รายงานดังกล่าวระบุว่า ปี 2020 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนได้คลี่คลายคดีเกี่ยวกับการยื่นขอจดสิทธิบัตรถึง 1,500,000 คดี ซึ่งมีจำนวนมากสุดในโลก คิดเป็น 2.5 เท่าของจำนวนคดียื่นขอจดสิทธิบัตรของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในอับดับ 2 ของโลก ส่วนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป อยู่ในอันดับที่ 3 - 5 ตามลำดับ จำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรใน 5 ประเทศและภูมิภาคดังกล่าวคิดเป็น 85.1% ของจำนวนการยื่นขอทั้งหมด

ปี 2020 ทั่วโลกมีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าราว 13.4 ล้านรายการ เพิ่มมากกว่าปี 2019 ร้อยละ13.7 ถือเป็นการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 11 ปี ในจำนวนนี้จีนมีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าราว 9.3 ล้านรายการ จัดอยู่ในอันดับหนึ่งของโลก รองลงมาคือ สหรัฐฯ อิหร่าน สหภาพยุโรป และอินเดียตามลำดับ

รายงานระบุว่า ช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง สาเหตุสำคัญ คือ มีการยื่นขอเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านโฆษณา การบริหารธุรกิจ เวชภัณฑ์ และการรักษาพยาบาล เป็นต้น

(Tim/ZHOU)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)

周旭