สี จิ้นผิงย้ำจีน-สหรัฐฯต้องเคารพปรองดองกัน พัฒนาประเทศพร้อมแบกรับหน้าที่สากลอันพึงมี

2021-11-16 09:51:25 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะกับนายโจ ไบเดนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

สี จิ้นผิงระบุว่า ขณะนี้การพัฒนาของจีนและสหรัฐฯ ล้วนอยู่ในกระบวนการสำคัญ หมู่บ้านโลกของมนุษยชาติเผชิญกับความท้าทายมากมาย จีนกับสหรัฐฯในฐานะประเทศองค์เศรษฐกิจใหญ่สองอันดับแรกของโลก และเป็นประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ควรกระชับการติดต่อและความร่วมมือกัน จัดการปัญหาภายในประเทศไปพร้อมกับแบกรับภาระหน้าที่สากลอันพึงมี ร่วมผลักดันกิจการสูงส่งด้านสันติภาพและการพัฒนาของมนุษย์ นี่เป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนจีน-สหรัฐฯ และประชาชนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อันเป็นภารกิจร่วมกันของผู้นำจีน-สหรัฐฯ สองประเทศด้วย

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า การผลักดันการพัฒนาของจีนและสหรัฐฯ ต้องรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่สันติและมั่นคง รวมถึงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายทั่วโลกจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีผล ต้องมีความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯที่ดีและมั่นคง จีนกับสหรัฐฯควรเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง เพื่อได้ชัยชนะร่วมกัน ข้าพเจ้ายินดีจับมือกับท่านประธานาธิบดี ผนึกเป็นความรับรู้ร่วมกัน ใช้ปฏิบัติการอย่างแข็งขัน นำความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นความต้องการร่วมที่จะสร้างความผาสุกแก่ประชาชนสองประเทศ และก็เป็นความคาดหวังของประชาคมโลก 

(Yim/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

  • เกาะกระแสจีน (24-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2565)

崔沂蒙