องค์กร Public Citizen ของสหรัฐฯ รายงานไฟเซอร์มี "ข้อความเอาเปรียบ" จำนวนมากในสัญญากับประเทศที่ซื้อวัคซีน

2021-11-19 14:08:07 | CMG
Share with:

องค์กร Public Citizen ของสหรัฐฯ รายงานไฟเซอร์มี "ข้อความเอาเปรียบ" จำนวนมากในสัญญากับประเทศที่ซื้อวัคซีน

องค์กร Public Citizen ของสหรัฐฯ รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า สัญญาที่รั่วไหลและไม่ถูกแก้ไขหลายฉบับที่พวกเขาได้รับแสดงให้เห็นว่า ไฟเซอร์มี "ข้อความเอาเปรียบ" จำนวนมากในสัญญากับประเทศที่ซื้อวัคซีนรายงานระบุว่า ประโยค "เอาเปรียบ" 6 ข้อ ของไฟเซอร์ ซึ่งรวมถึงการรักษาอำนาจในการปิดปากประเทศที่ลงนาม ป้องกันประเทศที่ลงนามจากการยอมรับการบริจาควัคซีนจากประเทศอื่น การแก้ไขข้อพิพาทผ่านอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งกำหนดให้บางประเทศละเว้นการคุ้มกันอธิปไตย ฯลฯ องค์กร Public Citizen รายงานว่า ไฟเซอร์กำลังใช้ข้อกำหนดเหล่านี้บังคับประเทศที่ลงนามให้ปิดปากเงียบ และ "ใช้ความเสี่ยงของการถ่ายโอนอำนาจเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด"ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การกระทำของไฟเซอร์คือการแสวงหาผลกำไรสูงสุดด้วยวิธีการทางกฎหมาย แต่ก็ยังใช้ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและความได้เปรียบด้านอำนาจของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อได้มาซึ่งความมั่งคั่งของประเทศที่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศเหล่านี้

Tim/kt/cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-01-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-01-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-01-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-01-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-01-2565)

张楠