‘ซุน ชุนหลาน’ปราศรัยผ่านวีดิทัศน์ในพิธีเปิดฟอรัมสุขภาพโลกครั้งแรก

2021-11-21 11:05:08 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

‘ซุน ชุนหลาน’ปราศรัยผ่านวีดิทัศน์ในพิธีเปิดฟอรัมสุขภาพโลกครั้งแรก

เช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน พิธีเปิดฟอรัมสุขภาพโลกครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชิงหวา นางซุน ชุนหลาน รองนายกรัฐมนตรีจีน ปราศรัยในรูปแบบวีดิทัศน์ในพิธีเปิด

เธอกล่าวว่า โรคภัยไข้เจ็บไม่มีพรมแดน การรับมือภัยคุกคามจากโรคเป็นความท้าทายร่วมกันที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเผชิญอยู่ ขณะนี้ สถานการณ์การป้องกันและควบคุมโควิด-19 ทั่วโลกยังคงหนักหน่วง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตมนุษย์เผชิญภัยคุกคามอย่างร้ายแรง หวังว่า ผู้แทนวงการต่าง ๆ ที่ร่วมฟอรัมจะยึดแนวคิดประชาคมมนุษย์ที่มีสุขภาพร่วมกัน ส่งเสริมการติดต่อ ผนึกความรับรู้ร่วมกัน สร้างคุณูปการใหม่แก่การกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ระหว่างประเทศ ตลอดจนร่วมคุ้มครองสุขภาพมนุษย์เพื่ออนาคตที่ดีงาม

(Tim/Cui)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-11-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-11-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-11-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2564)

崔沂蒙