การไปมาหาสู่ระหว่างผู้นำระดับสูงสานต่อความสัมพันธ์จีน-แอฟริกา

2021-11-26 16:57:22 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

หลังก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนไปเพียงไร จีน-ประเทศแอฟริกายังเป็นมิตรแท้ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นหุ้นส่วนที่สนิทแน่นแฟ้น และเป็นพี่น้องกันขนานแท้ ปี 2006 การประชุมสุดยอดปักกิ่งของฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกาได้กำหนดความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบใหม่ระหว่างจีน-แอฟริกา ต่อมาปี 2015 การประชุมสุดยอดโจฮันเนสเบิร์กของฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกาได้กำหนดความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน-แอฟริกา ปี 2018 การประชุมสุดยอดกรุงปักกิ่งฯ ได้กำหนดให้สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-แอฟริกา ผลักดันให้ความสัมพันธ์จีน-แอฟริกาเข้าสู่ยุคสมัยที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์

การไปมาหาสู่ระหว่างผู้นำระดับสูงสานต่อความสัมพันธ์จีน-แอฟริกา

การไปมาหาสู่ระหว่างผู้นำระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการชี้นำการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย ผู้นำสองฝ่ายได้ประสานงานในความสัมพันธ์ทวิภาคีและปัญหาสำคัญที่ต่างสนใจร่วมกัน เป็นหลักประกันแก่การกระชับมิตรภาพดั้งเดิม เพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมือง ปกป้องผลประโยชน์ร่วม ตลอดจนแสวงหาการพัฒนาและความร่วมมือ

Tim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

许平平