จีนประกาศสมุดปกขาว“ประชาธิปไตยของจีน”

2021-12-04 13:04:37 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

จีนประกาศสมุดปกขาว“ประชาธิปไตยของจีน”

วันที่ 4 ธันวาคม สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนประกาศสมุดปกขาว “ประชาธิปไตยของจีน” โดยชี้ให้เห็นว่า ประชาธิปไตยเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษย์ทั้งปวง เป็นแนวคิดสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนมาโดยตลอด ประชาธิปไตยของจีนเป็นประชาชนธิปไตยแห่งประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหาสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยจีน ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พัฒนาการเมืองประชาธิปไตยของจีนให้ลงลึกยิ่งขึ้น เสนอแนวคิดประชาธิปไตยประชาชนที่สมบูรณ์แบบ และทุ่มกำลังในการปฏิบัติตามด้วย ทำให้แนวคิดและค่านิยมด้านประชาธิปไตยกลายเป็นระบบและกลไกที่เป็นรูปธรรมตามหลักวิทยาศาสตร์

สมุดปกขาวชี้ให้เห็นว่า ประชาธิปไตยเป็นสิทธิของประชาชนประเทศต่างๆ ไม่ใช่สิทธิบัตรของบางประเทศเพียงจำนวนน้อย ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ควรให้ประชาชนของประเทศนั้นเป็นผู้พิจารณาและตัดสิน ไม่ใช่การชี้ไม้ชี้มือจากผู้คนข้างนอกที่มีจำนวนน้อย ในประชาคมโลก ประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ควรให้ประชาคมโลกพิจารณาและตัดสินร่วมกัน หากไม่ใช่ประเทศจำนวนน้อยที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ถูกต้อง การบรรลุประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ ไม่ใช่ตายตัวเพียงอย่างเดียว การตรวจวัดระบอบการเมืองที่มีความหลากหลายด้วยมาตรฐานเพียงอย่างเดียวนั้น การมองดูอารยธรรมการเมืองที่มีหลายสีด้วยมุมมองจำกัดเพียงอย่างเดียวนั้น เป็นวิธีที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-09-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-09-2565)

雷德辛