ระบบปกครองตนเองชนเผ่าน้อยสะท้อนการคุ้มครองสิทธิประชาชนทุกชนเผ่าของจีน

2021-12-05 00:18:28 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ระบบปกครองตนเองชนเผ่าน้อยสะท้อนการคุ้มครองสิทธิประชาชนทุกชนเผ่าของจีน

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีหลายชนเผ่าอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ และระบบการปกครองตนเองของชนเผ่าต่างๆ หมายถึง ภายใต้การนำของประเทศ  พื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ดำเนินการปกครองตนเองในท้องถิ่น จัดตั้งหน่วยงานรัฐบาลของเขตหรือจังหวัดปกครองตนเอง  และใช้อำนาจการปกครองตนเอง ระบบนี้ ได้ระบุอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองของชนเผ่าระดับภูมิภาค และเป็นหนึ่งในระบบการเมืองพื้นฐานของประเทศจีน องค์กรปกครองตนเองในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อย  หน่วยงานบริหารระดับท้องถิ่นในพื้นที่ปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยนั้น เป็นอำนาจรัฐระดับท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การชี้นำของรัฐบาลกลาง

ระบบปกครองตนเองชนเผ่าน้อยสะท้อนการคุ้มครองสิทธิประชาชนทุกชนเผ่าของจีน

การดำเนินระบบปกครองตนเองด้วยชนเผ่าน้อยนั้น  ได้รักษาสิทธิ์ของประชาชนชนเผ่าน้อยในด้านความเสมอภาค มีอิสรภาพและสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม จีนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยต่างๆตามความต้องการและลักษณะพิเศษของแต่ละชนเผ่า

Yim/Lei/Zi

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-09-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-09-2565)

雷德辛