บทวิเคราะห์ : จีนชี้ “ประชาธิปไตยแบบสหรัฐฯ”ไม่สามารถใช้กับทั่วโลกได้

2021-12-06 19:33:51 | CRI
Share with:

บทวิเคราะห์ : จีนชี้ “ประชาธิปไตยแบบสหรัฐฯ”ไม่สามารถใช้กับทั่วโลกได้

วันที่ 5 ธ.ค. 64 กระทรวงการต่างประเทศจีนออกรายงานว่าด้วยสภาพประชาธิปไตยของสหรัฐโดยกล่าวว่า ระบบประชาธิปไตยของสหรัฐเป็นผลการทดลองใช้ของสหรัฐประเทศเดียวเท่านั้น มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่สามารถใช้ทั่วไปได้ และไม่ใช่ดีงามถูกต้องทั้งหมด รายงานฉบับนี้ได้วิเคราะห์ปัญหาของระบบประชาธิปไตยของสหรัฐอย่างลึกซึ้งจากด้านต่างๆ เช่นระบบมีข้อบกพร่องที่แก้ไขไม่ได้ กรณีฝ่าฝืนหลักประชาธิปไตยปรากฏขึ้นอย่างบ่อยครั้ง การใช้คำว่าประชาธิปไตยจนเกิดผลร้ายเป็นต้น รายงานฉบับนี้กล่าวว่า ศักยภาพของระบบประชาธิปไตยของสหรัฐเริ่มถดถอย และห่างไกลจากเนื้อหาของระบบประชาธิปไตย และความตั้งใจแรกของผู้ออกแบบระบบ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 64 การประชุมฟอรั่มนานาชาติในหัวข้อ “ประชาธิปไตย มูลค่าร่วมของมวลมนุษยชาติ” เปิดการประชุมที่กรุงปักกิ่ง ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมอภิปรายถึงหัวข้อเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง ประชาธิปไตยไม่มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงกับทุกประเทศทั่วโลก ประเทศต่างๆ ควรเคารพซึ่งกันและกัน สงวนความต่างไว้ แสวงหาความเห็นพ้องต้องกัน แลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาซึ่งกันและกัน ควรส่งเสริมความสามัคคีแต่ไม่ควรก่อให้เกิดการแบ่งแยก ควรผลักดันความร่วมมือกันแต่ไม่ควรก่อให้เกิดการปะทะกัน ควรนำความผาสุกให้กับประชาชนแต่ไม่ควรก่อให้เกิดการจลาจล คำกล่าวของผู้เข้าร่วมการประชุมเหล่านี้ ได้รับความเห็นชอบโดยรวม

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำนักข่าว CNN ของสหรัฐเปิดเผยผลการสำรวจกล่าวว่า 56% ของประชาชนชาวอเมริกันเห็นว่า ประชาธิปไตยในสหรัฐกำลังได้รับการโจมตี ศูนย์การวิจัย PEW มีผลสำรวจที่ทำภายในปีนี้แสดงว่า 72% ของชาวอเมริกันเห็นว่าสหรัฐไม่ได้เป็น “แบบอย่างทางประชาธิปไตย” ที่สามารถให้ประเทศอื่นเลียนแบบได้อีกแล้ว

ด้วยเหตุนี้นักการเมืองชาวอเมริกันจึงจัด “การประชุมสุดยอดประชาธิปไตย” ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งภายในประเทศด้วยการประชุมในครั้งนี้ ฟื้นฟูอิทธิพลที่มีต่อต่างประเทศซึ่งตรงข้ามกับสภาพความเป็นจริง สำหรับกรุงวอชิงตัน วิธีการซ่อมแซม “ประชาธิปไตยแบบสหรัฐ” ที่ดีที่สุดนั้นก็คือ เผชิญหน้ากับปัญหาสังคมภายในประเทศอย่างกล้าหาญ ถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก แต่ไม่ใช่จัด “การประชุมสุดยอดประชาธิปไตย” ซึ่งสิ้นเปลืองกำลังและทรัพย์สินของประชาชน

Zhou/Dan/Bo

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

张丹