การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนสะท้อนปัญหาการแบ่งปันวัคซีนไม่ยุติธรรม

2021-12-17 17:06:53 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนสะท้อนปัญหาการแบ่งปันวัคซีนไม่ยุติธรรม

การเกิดขึ้นของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนทำให้การป้องกันโควิด-19 เผชิญความท้าทายใหม่ สถิติจากองค์การอนามัยโลกแสดงว่า ในประเทศรายได้ต่ำ ประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 7.5 ส่วน 8 ประเทศแอฟริกาที่ถูกจำกัดการเดินทางอย่างหนักที่สุดเนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน มีอัตราการฉีดวัคซีนค่อนข้างต่ำ แต่ในประเทศรายได้สูง ประชากรร้อยละ 63.9 ได้รับฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเห็นว่า การที่ประเทศร่ำรวยกักตุนวัคซีนโควิด-19 เกินควรทำให้การแบ่งปันวัคซีนไม่ยุติธรรม การเกิดสายพันธุ์ใหม่เตือนเราว่า สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่สิ้นสุดลง การแบ่งปันวัคซีนไม่ยุติธรรมเป็นปัจจัยที่ถ่วงเวลาสถานการณ์โควิด-19

(Tim/Cui)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)

崔沂蒙