รัฐบาลจีนเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่องานราชการผ่านออนไลน์

2021-12-21 11:28:18 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

รัฐบาลจีนเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่องานราชการผ่านออนไลน์

จีนได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่องานราชการผ่านออนไลน์เป็นประจำทุกปี ติดต่อกัน 8 ปีแล้ว 

สำหรับปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม  ชาวจีนทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “แสดงความคิดเห็นถึงนายกรัฐมนตรี” เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ กว่า 20 หัวข้อ เช่น  การดำเนินธุรกิจ การจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก  การป้องกันและควบคุมโรคระบาด และการพัฒนาเขตชนบทให้มีความเจริญรุ่งเรือง

กิจกรรมครั้งนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงช่วงที่จัดการประชุมสองสภา คือ สภาผู้แทนประชาชนและสภาปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน ประจำปี  2022  อนึ่ง ข้อเสนอแนะบางส่วนอาจมีบทบาทในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลด้วย เมื่อปีที่แล้ว มีประมาณ 1,200 ความคิดเห็นถูกส่งไปยังคณะจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องจัดส่งให้ผู้ร่วมประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพิจารณาตรวจสอบ  

ทั้งนี้ ชาวจีนสามารถส่งข้อเสนอแนะได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาล www.gov.cn หรือเว็บไซต์ภาครัฐและแพลตฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึง people.com.cn และ xinhuanet.com   

(yim/cai)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-01-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-01-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-01-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-01-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-01-2565)

蔡建新