สหรัฐฯ ควรแก้ไขความเคยชินในการวางตัวเป็นครูของคนอื่น

2021-12-24 16:33:27 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานนาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ กล่าวว่า ตามข้อที่ 110 แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบเคราะห์ร้ายจากการค้ามนุษย์ ฉบับปี 2000 ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป สหรัฐฯ จะไม่มีงบประมาณช่วยเหลืออัฟกานิสถาน เมียนมา และจีน ยกเว้นความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนและการค้า จนกว่าประเทศเหล่านี้จะปฏิบัติตามมาตรการขั้นต่ำสุดของกฎหมายฉบับนี้ สำหรับกรณีดังกล่าว นายเจ้า ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมว่า สหรัฐฯ มักจะใช้มาตรฐานของตนไปวัดคนอื่นรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน แม้ตนเองมีปัญหาหนักเหมือนโรคติดตัวที่มีมานานแล้วแต่ก็ยังคิดจะช่วยรักษาโรคให้ประเทศอื่น คราวนี้สหรัฐฯ หยิบเรื่องการค้ามนุษย์มาพูดใหม่ แสดงถึงการมุ่งร้ายโจมตีประเทศอื่นและแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นอย่างเต็มที่

สหรัฐฯ ควรแก้ไขความเคยชินในการวางตัวเป็นครูของคนอื่น

นายเจ้า ลี่เจียน กล่าวว่า สิ่งที่สหรัฐฯ ควรทำจริง ๆ คือ แก้นิสัยวางตัวเป็นครูและตำรวจสากลต่อประเทศอื่น ตลอดจนสำนึกผิดต่อปัญหาของตนเองและแก้ปัญหาของประเทศตนให้เรียบร้อยก่อน

Tim/Ping/Cai

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)

许平平