สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”แสดงให้เห็นว่า จีนใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่นำการพัฒนาของสังคมทั่วประเทศ

2022-01-03 16:42:03 | CRI
Share with:

สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”แสดงให้เห็นว่า จีนใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่นำการพัฒนาของสังคมทั่วประเทศ

ปี 2021 จีนเริ่มกระบวนการใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมที่มีความทันสมัยอย่างรอบด้าน โดยเริ่มดำเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 14

สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”แสดงให้เห็นว่า จีนใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่นำการพัฒนาของสังคมทั่วประเทศ

ในปี 2021 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมในต่างประเทศมีความซับซ้อนและผันผวน เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับแรงกดดัน 3 ด้าน ได้แก่การลดลงของความต้องการ อุปทานและการคาดการณ์ ส่วนความท้าทายและความเสี่ยงต่างๆ กลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก

สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”แสดงให้เห็นว่า จีนใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่นำการพัฒนาของสังคมทั่วประเทศ

โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจและสังคมจีนจะถือการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงเป็นประเด็นหลัก สอดคล้องกับความปรารถนาที่จะให้ประชาชนมีชีวิตที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมความร่ำรวยร่วมกันในการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง

สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”แสดงให้เห็นว่า จีนใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่นำการพัฒนาของสังคมทั่วประเทศ

ตามแผนดังกล่าวได้กำหนดให้โครงการสำคัญต่างๆ เช่นเครือข่ายชลประทาน การคมนาคมและอื่นๆ โดยเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนปี 2021 จีนลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทางรถไฟมากกว่า 64 ล้านหยวน ก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ 1,644 กิโลเมตร ในจำนวนนี้มีทางรถไฟความเร็วสูง 610 กิโลเมตร ถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก

สารคดี“การนำทางที่ยอดเยี่ยม 2021”แสดงให้เห็นว่า จีนใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่นำการพัฒนาของสังคมทั่วประเทศ

ในปี 2021 กำลังการส่งเสริมนวัตกรรมของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบประสานงานได้ผลอย่างชัดเจน โดยท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศนิยมชีวิตที่ดูแลสิ่งแวดล้อม และเปิดประเทศให้กว้างขวางมากขึ้นทางด้านการค้า ส่วนแนวคิดการแบ่งปันประโยชน์และประสบการณ์ก็เป็นที่ประทับใจ “แนวคิดการพัฒนาใหม่” กลายเป็นคำฮิตของปี 2021 และนำประเทศจีนซึ่งเสมือนกับเรือขนาดใหญ่ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

Bo/chu/Zhou

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)

韩楚