วันงดสูบบุหรี่โลก : เด็กจีนเสนอความคิดริเริ่ม

2022-05-31 17:01:20 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันงดสูบบุหรี่โลก : เด็กจีนเสนอความคิดริเริ่ม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 35 วันนี้ของทุกปีโรงเรียนในประเทศจีนดำเนินกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ รวมทั้งการแสดงสโลแกนต่อต้านการสูบบุหรี่ การเรียนรู้เรื่องการงดสูบบุหรี่ และการทำโบรชัวร์งดสูบบุหรี่ เป็นต้น

วันงดสูบบุหรี่โลก : เด็กจีนเสนอความคิดริเริ่ม

"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ฉบับปรับปรุงใหม่ของจีน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 กำหนดว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนห้ามเสนอและสอนให้สูบบุหรี่ (รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า) ทั้งยังกำหนดว่า ห้ามจำหน่ายบุหรี่ในพื้นที่รอบโรงเรียน และไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสถานที่ที่มีผู้เยาว์รวมตัวกัน  

วันงดสูบบุหรี่โลก : เด็กจีนเสนอความคิดริเริ่ม

วันงดสูบบุหรี่โลก : เด็กจีนเสนอความคิดริเริ่ม

 

Tim/Lei/ZYP

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)

雷德辛