ภาษาประเทศอาเซียนเป็นที่นิยมกันมาก อนาคตการทํางานมีแนวโน้มที่ดี
  2010-03-17 20:08:54  cri

เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีกับประเทศอาเซียนนับวันแน้นแฟ้นยิ่งขึ้น กระบวนการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเีซียนเร็วยิ่งขึ้น ความต้องการบุคลากลภาษาอาเซียนก็เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปีหลังๆ มานี้ หน่วยงานศึกษาของกวางสีประกาศว่า ปีหลังๆ มานี้ ผู้เรียนจบวิชาภาษาอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในกวางสีไม่พอกับความต้องการของตลาด อนาคตการทํางานมีแนวโน้มที่สดใส

ก่อนจัดงานมหกรรมจีน-อาเซียนเมื่อปี 2004 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 4 ภาษาเท่านั่นคือภาษาไทย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ปีหลังๆ มานี้ได้เพิ่มภาษาอินโดนีเซียและเมียนมาร์ เมื่อ 5 ปีก่อน ภาษาอาเซียนแต่ละห้องมีนักศึกษาอย่างมาก 20 คน แต่ปัจจุบันห้องเรียนภาษาไทยกับเวียดนามรวมแล้วมากกว่า 70 คน จํานวนการรับนักศึกษาเอกภาษาอาเซียนในปี 2008 เพิ่มขึ้นเป็นกว่าสองเท่าของปี 2000

พร้อมๆ กับการจัดงานมหกรรมจีน-อาเซียนอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ภาษาอาเซียนต่างๆ เช่นภาษาไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ อินโดนีเซียได้เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของกวางสี เพียงมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีก็มีนักศึกษาเรียนวิชาภาษาอาเซียนกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนนอกที่มาจากประเทศเอเซียตะัวันออกเฉียงใต้กว่า 200 คน

แหล่งข่าวจากสํานักงานรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีเผยว่า หลายปีมานี้ อัตราการได้งานของนักศึกษาที่เรียนจบวิชาภาษาอาเซียนจากมหาิวิทยาลัยชนชาติกวางสีเต็ม 100% ความต้องการบุคลากรด้านนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไป และไม่เพียงพอกับความต้องการ

หลายปีมานี้ สถาบันอุดมศึกษาของกวางสีได้ผลิตบุคลากรภาษาอาเซียน ป้อนบุคลากรภาษาอาเซียนที่ยอดเยี่ยมจํานวนมากแก่จีนและประเทศต่างๆ ในอาเซียน นางเฉิน เสี่ยวหลิง ผู้อํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมเมืองหนานหนิงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า เมื่อปี 2003 เมืองหนานหนิงได้เชิญศิลปินจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานราตรีในหัวข้อ"เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยประเพณีนิยม" ซึ่งต้องเชิญล่ามภาษาอาเซียนจากรุงปักกิ่ง เมื่อปี 2006 เมืองหนานหนิงจัดงานราตรีในหัวข้อ"เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยประเพณีนิยม"อีกครั้ง ล่ามภาษาอาเซียนมาจากเมืองหนานหนิงล้วนๆ

ขณะที่สถานบันอุดมศึกษาต่างๆ ของกวางสีพากันเปิดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน กวางสีก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เยาวชนและนักเรียนจํานวนมากไปดูงานและเรียนที่ประเทศอาเซียนทุกปี ส่วนจํานวนนักเรียนจากประเทศอาเซียนที่เรียนในกวางสี ก็เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี

สถาบันแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศของกวางสีที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี 2002 ปัจจุบันได้กลายเป็นฐานแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างเยาวชนทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้รับเยาวชนจากประเทศอาเซียน เช่น ไทย เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เป็นต้น นายลู่ ฮั่นกวาง รองผู้อํานวยการสถาบันแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศกวางสีกล่าวว่า จนถึงปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ฝึกอบรมเยาวชนจากประเทศอาเซียนประมาณ 500 คน

งานมหกรรมจีน-อาเซียนเริ่มตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา ทุกครั้งก็ได้รับอาสาสมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในกวางสี งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิงเมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคมที่ผ่านมานี้ ได้รับอาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,300 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาวิชาภาษาอาเซียน เช่นภาษาไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น

เนื่องจากการแลกเปลี่ยนระหว่างกวางสีกับประเทศอาเซียนมีมากขึ้นทุกที พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของกวางสี นิยมเรียนภาษาอาเซียนเป็นอย่างมาก นายเฉิน กั๋วเซิ่ง พ่อค้าที่ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์นาฏศิลป์แกะสลักรากไม้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ใช้เวทีจากงานมหกรรมจีน-อาเซียน ทําให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นทําการค้ากับนักธุรกิจประเทศอาเซียน จึงมีความจําเป็นเรียนภาษาประเทศอาเซียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040