นายหลี่ เค่อเฉียงระบุ ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนจะมีอนาคตสดใส
ทบทวนเสียงการถ่ายทอดสด

ข่าว
v จีน-อาเซียนเร่งการเชื่อมโยงในทุกด้าน
v งานมหกรรมจีน-อาเซียนกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยพาณิชย์และการลงทุนครั้งที่ 10 สิ้นสุดลงแล้ว
v การพัฒนาส่วนภูมิภาคเพิ่มอิทธิพลของจีนและอาเซียน
อ่านต่อ>>
จีนกับอาเซี่ยน
ภาพการถ่ายทอดสด

ผู้นำของจีนและ 10 ประเทศอาเซียนร่วมทดน้ำให้เมล็ดพันธุ์พืช สัญลักษณ์แห่งความหวัง

ผู้แทนวิสาหกิจทั้งของจีนและ 10 ประเทศอาเซียนร่วมเปิดดำเนินสหพันธ์นักธุรกิจจีน-อาเซียน

ผู้แทนจากเมืองท่าทั้งของจีนและ 10 ประเทศอาเซียนร่วมเปิดดำเนินเครือข่ายความร่วมมือด้านเมืองท่าจีน-อาเซียน

รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของทั้งจีนและ 10 ประเทศอาเซียนร่วมเปิดป้ายให้ศูนย์ถ่ายโอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีน-อาเซียน

นายเลเลืองมินห์ เลขาธิการอาเซียนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10

นายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10

นายเหวียน เติน สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10
ดูต่อ>>
ข้อมูลเกี่ยวกับงานมหกรรมจีน-จีน-อาเซียน

ความเป็นมา

เมือวันที่ 8 ตุลาคมปี 2003 นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่าของจีนได้เสนอในที่ประชุมผู้นำจีนอาเซียน(10+1)ครั้งที่ 7 โดยกล่าวว่าจะจัดงานมหกรรมจีน-จีน-อาเซียนเป็นประจำทุกปีที่เมืองหนานหนิงตั้งแต่ปี2004 เป็นต้นมา และขณะเดียวกันจะจัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยพาณิชย์และการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนด้วย ข้อเสนอนี้ได้รับความเห็นชอบโดยทั่วไปจากผู้นำของ 10 ประเทศอาเซียน

จากนั้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2004 เป็นต้นมา จีนได้จัดงานมหกรรมจีน-อาเซียนอย่างต่อเนื่องทุกปี รวม 9 ครั้ง ซึ่งได้ส่งเสริมการสร้างสรรค์เขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วย ……    (รายละเอียด)

ภาพข่าว

การไปรษณีย์จีนจัดจำหน่ายแสตมป์รำลึกการครบรอบ 10 ปี งานมหกรรมจีน-อาเซียน

นายหลี่ เค่อเฉียงระบุ ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนจะมีอนาคตที่สดใส

เมืองท่าจีนจับมือประเทศอาเซียนสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือระหว่างกัน

เปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความปลอดภัยของยาจีน-อาเซียนครั้งที่ 2 ที่เมืองหนานหนิง

ประเทศอาเซียนต่างนำผลิตภัณฑ์กาแฟวางแสดงเป็นครั้งแรกในงานแสดงสินค้าทางการเกษตรของงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10
ดูต่อ>>
เขตการค้าเสรีจีน-อาเซี่ยน
v การพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนยกระดับสูงยิ่งขึ้นเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน v การพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนยกระดับสูงยิ่งขึ้นเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน
v เลขาธิการอาเซียนระบุ เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนได้สร้างโอกาสทางธุรกิจมากมายให้กับความร่วมมือและการเกื้อกูลกันของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่าย v งานมหกรรมจีน-อาเซียนกระตุ้นให้เขตการค้าเสรีจีนพัฒนาดียิ่งขึ้น
v เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ v เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน
v นายกรัฐมนตรีจีนระบุ จีน-อาเซียนต้องส่งเสริมการสร้างเขตการค้าเสรีอย่างจริงจัง v เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจเอเชีย
v วาระครบรอบ 10 ปีของการเปิดเขตการค้าเสรีจีน – อาเซียน v รองเลขาธิการอาเซียนระบุ ต้องพยายามให้เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนมีลักษณะเปิดกว้างมากขึ้น
v ประเด็นที่น่าสนใจของการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน – อาเซียนใน 10 ปีข้างหน้า v เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจอาเซียน
v อาเซียน +6 เปิดการเจรจาเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีที่มีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น v ผลวิจัยชี้ฮ่องกงเข้าร่วมเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเติบโตได้รับประโยชน์หลายฝ่าย
อ่า��ต่อ>>
ลิงก์ รายการที่เกี่ยวข้อง
บทความ
v ระหว่างบรรทัด:ตราด เมืองมนต์เสน่ห์ ของไทย ในงานมหกรรมจีนอาเซียน ครั้งที่ 10
      การจัดงานมหกรรมจีนอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีน ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายนที่ผ่านมา หนึ่งในไฮไลท์ของงานคือ การจัดแสดงนิทรรศการ "เมืองมนต์เสน่ห์" ของแต่ละประเทศจากชาติสมาชิกอาเซียน และจีน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้รู้จัก และรับรู้ข้อมูลด้านต่างๆที่น่าสนใจของเมืองดังกล่าว……
v สินค้าอาเซียนในงานมหกรรมจีน-อาเซียน (2)

      งานมหกรรมจีน-อาเซียนทุกครั้งล้วนน่าเที่ยว น่าชม น่าช้อปฯ งานครั้งที่ 10 นี้ก็เช่นกัน เราไปดูต่อว่ามีอะไรน่าสนใจกันอีกบ้าง

      พอเดินดูต่อในหอจัดแสดงของไทย ก็ได้ยินเสียงเหมือนเคาะไม้ พอเดินเข้าไปดู พบว่าเป็นของเล่นกบไม้แกะสลัก เรียกความสนใจขึ้นมาทันที เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน……

v สินค้าอาเซียนในงานมหกรรมจีน-อาเซียน (1)
      งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10 ณ หนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายนที่ผ่านมา โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน อู เต็งเส่ง ประธานาธิบดีเมียนมาร์ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีลาว นายเหงียน เติ๋นสุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และผู้นำประเทศสมาชิกอื่นๆ ของอาเซียนไปเข้าร่วมพิธีเปิดงานในศูนย์การประชุมและนิทรรศการระหว่างประเทศหนานหนิงเมื่อเช้าวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ……
v ���ะหว่างบรรทัด เก็บตก งานมหกรรมจีน-อาเซียน และการประชุมพานิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 10 ตอนที่ 2
      เมื่อพูดถึงการเตรียมงานหรือการทำงานระดับชาติ หรืองานที่มีความสำคัญๆ หลังจากกิจกรรมดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะมากน้อยเพียงไร ก็ล้วนแล้วแต่ เป็นผลมาจากความพยายามและการเตรียมงานของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น ……
อ่านต่อ>>
ลิงก์งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนที่ผ่านมา
กรุณา แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040