กรอบความร่วมมือเป็นการนำร่องความร่วมมื่อใต้ – ใต้แบบใหม่
ข่าว
• ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงจะส่งเสริมความผูกพันระหว่างประชาชนจีน-ลาว
• นายกฯ ลาวระบุ ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นแบบอย่างในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่อำนวยประโยชน์แก่กัน
• ผู้นำจีนและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงชมนิทรรศการผลงานความร่วมมือกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง
• ผู้นำจีนและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมแถลงผลการประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรก
• กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง เพิ่มความผาสุกให้ประชาชน
• เริ่มต้นกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างเป็นทางการ นายกฯ จีนเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคต
• นายกฯ จีนพบผู้นำ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
อ่านต่อ>>
ภาพข่าว

นายกรัฐมนตรีจีนพบปะกับนายกรัฐมนตรีไทย

กรอบความร่วมมือเป็นการนำร่องความร่วมมื่อใต้ – ใต้แบบใหม่

พิธีเปิดกระประชุมกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขง

ผู้นำ 6 ประเทศที่ร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงพบปะกับผู้สื่อข่าว

งานนิทรรศการความร่วมมือประเทศแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง

นายกรัฐมนตรีจีนแสดงความเสียใจต่อผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์

ผู้นำ 6 ประเทศที่ร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขงครั้งแรก

นายกรัฐมนตรีจีนต้อนรับผู้นำ 5 ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่นำล้านช้าง-แม่นำโขงครั้งแรก

จัดแถลงข่าวการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งแรก

จีนประกาศจะปล่อยน้ำเพิ่มบรรเทาภัยแล้งประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
อ่านต่อ>>
การร่วมลาดตระเวนแม่น้ำโขง
 • ศูนย์ปฏิบัติการลาดตระเวนแม่น้ำโขงของจีน ลาว พม่าและไทยเริ่มลาดตระเวนแม่น้ำโขงครั้งที่ 44
 • จีน-ลาว-เมียนมาร์-ไทยเริ่มปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมตามลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 43
 • เสร็จสิ้นภารกิจร่วมลาดตระเวนแม่น้ำโขงครั้งแรกในปีนี้
 • จีน-ลาว-พม่า-ไทยเสร็จสิ้นปฏิบัติการลาดตระเวนแม่น้ำโขงครั้งที่ 33
 • ภารกิจร่วมลาดตระเวนแม่น้ำโขงครั้งที่ 32 ของจีน ลาว พม่าและไทยสิ้นสุดลง
 • จีน ลาว พม่าและไทยเริ่มการร่วมลาดตระเวนแม่น้ำโขงครั้งที่ 32
 • จีน ลาว พม่าและไทยร่วมกันลาดตระเวนตามแม่น้ำโขงครั้งที่ 30
 • อ่านต่อ>>
  บทความ
 • กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง เพิ่มความผาสุกให้ประชาชน
 • นายกฯจีนต้อนรับผู้นำ 5 ชาติร่วมประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง
 • จีนปล่อยน้ำเพิ่มช่วยประเทศลุ่มแม่น้ำโขงบรรเทาภัยแล้ง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรก
 • เปิดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรก
 • สหพันธ์ทางรถไฟอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจัดการประชุมใหญ่ครั้งแรก
 • อ่านต่อ>>
  © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040