• ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงจะส่งเสริมความผูกพันระหว่างประชาชนจีน-ลาว 2016YY03MM31DD
• นายกฯ ลาวระบุ ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นแบบอย่างในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่อำนวยประโยชน์แก่กัน 2016YY03MM27DD
• ผู้นำจีนและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงชมนิทรรศการผลงานความร่วมมือกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 2016YY03MM24DD
• ผู้นำจีนและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมแถลงผลการประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรก 2016YY03MM24DD
• กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง เพิ่มความผาสุกให้ประชาชน 2016YY03MM24DD
• เริ่มต้นกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างเป็นทางการ นายกฯ จีนเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคต 2016YY03MM24DD
• นายกฯ จีนพบผู้นำ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 2016YY03MM24DD
• นายกรัฐมนตรีจีนพบปะกับนายกรัฐมนตรีไทย 2016YY03MM23DD
• กรอบความร่วมมือเป็นการนำร่องความร่วมมื่อใต้ – ใต้แบบใหม่ 2016YY03MM23DD
• พิธีเปิดกระประชุมกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขง 2016YY03MM23DD
• ผู้นำ 6 ประเทศที่ร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงพบปะกับผู้สื่อข่าว 2016YY03MM23DD
• งานนิทรรศการความร่วมมือประเทศแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง 2016YY03MM23DD
• นายกรัฐมนตรีจีนแสดงความเสียใจต่อผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ 2016YY03MM23DD
• ผู้นำ 6 ประเทศที่ร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขงครั้งแรก 2016YY03MM23DD
• รัฐมนตรีต่างประเทศจีน-ไทยพบปะกันที่เมืองซานย่า 2016YY03MM23DD
• นายกรัฐมนตรีจีนต้อนรับผู้นำ 5 ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่นำล้านช้าง-แม่นำโขงครั้งแรก 2016YY03MM23DD
• สื่อไทยระบุ ปรารถนาจะเห็นการเกื้อกูลกันมากขึ้นจากกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 2016YY03MM23DD
• นายกฯจีนต้อนรับผู้นำ 5 ชาติร่วมประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 2016YY03MM23DD
• นายกฯไทยกล่าวประศรัยในที่ประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 2016YY03MM23DD
• "ดื่มน้ำสายเดียวกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน" ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 2016YY03MM23DD
• ถือความเป็นธรรมเป็นผลประโยชน์ ร้อยเรียงแม่น้ำกับทะเลเข้าด้วยกัน 2016YY03MM22DD
• ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง 2016YY03MM21DD
• การประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งแรกจะจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีใหม่แห่งความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค 2016YY03MM18DD
• จัดแถลงข่าวการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งแรก 2016YY03MM18DD
• การประชุมผู้นำกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกจะจัดขึ้นที่เมืองซันย่า 2016YY03MM17DD
• ผู้เชี่ยวชาญเวียดนามระบุ ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงขยายความร่วมมือและความเข้าใจระหว่าง 6 ประเทศในภูมิภาค 2016YY03MM16DD
• จีนประกาศจะปล่อยน้ำเพิ่มบรรเทาภัยแล้งประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 2016YY03MM16DD
• ไหหลำของจีนประกาศห้ามบินโฆษณาประชาสัมพันธ์กีฬาและความบันเทิงในช่วงที่มีการประชุมผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกและการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวปี 2016 2016YY03MM15DD
• จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-โขงครั้งที่ 3 ที่ซันเอี้ย 2016YY02MM26DD
• การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 3 2016YY02MM24DD
1 2
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040