• กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง เพิ่มความผาสุกให้ประชาชน 2016YY03MM24DD
• นายกฯจีนต้อนรับผู้นำ 5 ชาติร่วมประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 2016YY03MM23DD
• จีนปล่อยน้ำเพิ่มช่วยประเทศลุ่มแม่น้ำโขงบรรเทาภัยแล้ง 2016YY03MM17DD
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรก 2015YY11MM13DD
• เปิดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรก 2015YY11MM12DD
• สหพันธ์ทางรถไฟอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจัดการประชุมใหญ่ครั้งแรก 2015YY03MM12DD
• ถ้อยแถลงของนายกฯหลี่ ณ พิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งที่ 5 2014YY12MM22DD
• การประชุม GMS ครั้งที่ 5 ณ ประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ 2014YY12MM22DD
• นายกจีนพบสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสมาร่วมประชุมGMS#5 2014YY12MM22DD
• นายกฯ จีนมีข้อเสนอ 5 ข้อเพื่อลงลึกการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2014YY12MM21DD
• นักเศรษฐศาสตร์ไทยเห็นว่า องค์กรการเงินส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพต่อการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2014YY12MM19DD
• เปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 ทำให้ทางหลวงสายคุนหมิง-กรุงเทพฯ ให้บริการได้ทั้งสายแล้ว 2013YY12MM12DD
• จีนส่งมอบสะพานข้ามแม่น้ำโขงเมืองห้วยทรายให้กับลาว 2013YY12MM11DD
• ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงประสบผลคืบหน้า 2013YY08MM23DD
• โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสร้างความเจริญให้แก่ภูมิภาคนี้ (2) 2013YY07MM03DD
• โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสร้างความเจริญให้แก่ภูมิภาคนี้ (1) 2013YY07MM03DD
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040