กลุ่มประเทศอาเซียน---แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีน
  2013-02-14 13:34:23  cri

ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ นักท่องเที่ยวจีนแห่ไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ซึ่งถือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากจากชาวจีนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพราะว่า ประเทศที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ห่างจากประเทศจีนไม่ไกลนัก มีวัฒนธรรม ขนบประเพณีที่คล้ายกับจีน และยังมีโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เข้าขั้นมาตรฐาน

นักท่องเที่ยวจีนที่เคยเดินทางไปเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เห็นว่า การเดินทางไปเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสะดวกในการขอวีซ่า ใช้เวลาในการเดินทางโดยเครื่องบินไม่เกิน 3-4 ชั่วโมง นอกจากนี้ ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีประชากรชาวจีนจำนวนมาก และมีวัฒนธรรม ขนบประเพณีที่คล้ายกับจีน ทำให้นักท่องเที่ยวจีนรู้สึกใกล้ชิดกับประชาชนของประเทศเหล่านี้ เมื่อเร็วๆนี้ นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุซีอาร์ไอว่า ปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก เธอเห็นว่า ภาพยนตร์ตลกจากจีนเรื่อง "ไท่จ่ง" หรือ Lost in Thailand ซึ่งถ่ายทำในประเทศไทยนั้นมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ชาวจีนเดินทางมาเที่ยวไทย เธอกล่าวว่า

"นักท่องเที่ยวจีนหลายคนบอกว่า ภาพยนตร์เรื่อง 'ไท่จ่ง' สนุกมาก หลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้แล้ว ก็อยากเดินทางไปเที่ยวไทย อยากรู้อยากเห็นสถานที่ที่พระเอกในหนังเรื่องนี้เคยไป ด้วยเหตุนี้ ช่วงที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวจีนแซงหน้ามาเลเซียขึ้นเป็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของไทย โดยเดินทางเข้าไทยมากถึง 2.7 ล้านคน"

นักท่องเที่ยวจีนยังนิยมไปเที่ยวมาเลเซีย เฉพาะครึ่งปีแรกของปี 2012 ชาวจีนที่เดินทางไปเที่ยวมาเลเซียมีกว่า 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2011 เมื่อเร็วๆ นี้ นายโอน โฮง เปง (One Hong Peng) เลขาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวมาเลเซียให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจีนว่า ทั้งภาครัฐและเอกชนของมาเลเซียให้ความสำคัญกับตลาดการท่องเที่ยวจีนอย่างมาก โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในแต่ละมณฑลของจีนมาโดยตลอด เขากล่าวว่า

"จีนเป็นเป้าหมายตลาดการท่องเที่ยวที่สำคัญของมาเลเซีย ขณะที่มาเลเซียก็เป็นตลาดการท่องเที่ยวที่สำคัญของจีนเช่นกัน ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวมาเลเซียนับวันเพิ่มมากขึ้น ชาวมาเลเซียที่เดินทางไปเที่ยวจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งทั้งนี้เกิดจากการกระชับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างมาเลเซียกับจีน และได้สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ทั้งสองประเทศ "

นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์เริ่มเปิดรองรับนักท่องเที่ยวจีน หลังจากนั้นไม่นาน บริษัททัวร์เริ่มจำหน่ายสินค้าบริการท่องเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยในรูปแบบแพคเกจทัวร์ นายโอน โฮง เปง เลขาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวมาเลเซียกล่าวว่า ช่วงหลายปีมานี้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยมีการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดมาก เขากล่าวว่า

"มาเลเซียไม่ได้มองไทย และสิงคโปร์เป็นคู่แข่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หากเป็นหุ้นส่วนแห่งความร่วมมือ เพราะว่า นักท่องเที่ยวจีนไม่ได้มาเที่ยวเฉพาะมาเลเซีย หรือไทยเพียงประเทศเดียว แต่มาเที่ยวทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ดังนั้น สามประเทศนี้จะมีโอกาสเท่ากันในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงกล่าวได้ว่า สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของมาเลเซีย สิงคโปร์และไทยมีส่วนเกื้อกูลกันอย่างมาก "

ปัจจุบัน นอกจากสิงคโปร์ มาเลเซียและไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาวก็เริ่มประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศของตนในจีน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยว เมื่อเร็วๆ นี้ นายจาง ซินหง รองอธิบดีกรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าววว่า ขณะนี้ กัมพูชา เมียนมาร์ และลาวพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวช้ากว่าไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวยังไม่สมบูรณ์ และยังมีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เขากล่าวว่า

"เมื่อปีที่แล้ว หน่วยงานการท่องเที่ยวของหลายประเทศในอาเซียน เช่น ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ได้จัดงานนิทรรศการการท่องเที่ยวในจีน เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศตน และดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยว ประเทศเหล่านี้มีกลยุทธ์การบุกตลาดการท่องเที่ยวของจีนที่ชัดเจน รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จึงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมหาศาลเดินทางไปเที่ยวประเทศเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีนักท่องเที่ยวจีนอีกส่วนหนึ่งเลือกไปเที่ยวกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ถึงแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของประเทศเหล่านี้ยังไม่ค่อยทันสมัยก็จริง แต่นักท่องเที่ยวจีนจำนวนหนึ่งเห็นว่า ประเทศเหล่านี้มีเอกลักษณ์ของตน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวไม่มาก จึงมีเสน่ห์ที่แฝงอยู่ในตัว อีกแบบหนึ่ง "

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040