ที่นี่สถานีวิทยุซีอาร์ไอปักกิ่ง ! การประชุมประจำปีของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนกำลังเปิดฉาก ซีอาร์ไอกำลังถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมและการกล่าวรายงานการทำงานของรัฐบาลจีนต่อที่ประชุมโดยนายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนด้วยภาษาไทยและภาพทางเว็บไซต์https://thai.cri.cn

ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนประจำปี 2010 จะเปิดฉากในวันที่ 5 และจะปิดประชุมในเช้าวันที่ 14 นี้ ในช่วงเวลา 9 วันครึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจากทั่วประเทศจีนประมาณ 3,000 คนจะรับฟังและพิจารณารายงานการทำงานของรัฐบาล ศาลประชาชนสูงสุด สำนักอัยการประชาชนสูงสุด และคณะกรรมการประจำสภาผู้่แทนประชาชนแห่งชาติ พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจประชาชาติและสังคมประจำปี 2010 และงบประมาณส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังมีหนึ่งประเด็นเป็นที่จับตามองของผู้่คนทั้งหลาย นั่นก็คือ การประชุมครั้งนี้จะพิจารณาร่างกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฏหมายฉบับนี้เป็นกฏหมายพื้่นฐานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนระดับต่างๆ ในท้องถิ่น ถ้าร่างกฏหมายฉบับนี้ผ่านการอนุมัิติจากที่ประชุม ต่อไป ไม่ว่าเมืองหรือชนบทของจีนจะเลือกตั้งผู้แทนประชาชนตามสัดส่วนเีดียวกันของประชากร เช่นนี้แล้ว หลักการว่าด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างคนกับคน ระหว่างต่างท้องถิ่นและต่างเผ่าชน จะได้รับการปฏิบัติดียิ่งขึ้น

ตามธรรมเนียมปฏิบัติ หลังจากการประชุมช่วงเช้าของวันที่ 14 สิ้นสุดลง นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนจะจัดงานแถลงข่าวแก่ผู้่สื่อข่าวทั้งจีนและต่างประเทศ และตอบคำถามผู้สื่อข่าวด้วย

ผู้นำพรรคและรัฐบาลจีนที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ประกอบด้วย นายหู จิ่นเทา นายอู๋ ปังกว๋อ นายเวิน เจียเป่า นายเจี่ย ชิ่งหลิน นายหลี่ ฉางชุน นายสวี จิ้นผิง นายหลี่ เค่อเฉียง นายเฮ่อ กว๋อเฉียงและนายโจว หย่งคัง นายอู๋ ปังกว๋อ ประธานสภาผู้่แทนประชาชนแห่งชาติจีนเป็นผู้่อำนวยการประชุมวันนี้

นายอู่ปังกว๋อ ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้รายงานจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และประกาศเปิดประชุม

ทุกคนในที่ประชุมลุกขึ้นยืน ร้องเพลงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวรายงานกิจการงานรัฐบาลต่อที่ประชุม

 

รายงานการทำงานรัฐบาลจีน (ฉบับคัดย่อ)

- ณ การประชุมครั้งที่ ๓ ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๑ โดยนายเวินเจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๐๑๐

 

1、 ทบทวนกิจการงานประจำปี ๒๐๐๙

ปี ๒๐๐๙ เป็นปีที่การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนประสบความยากลำบากมากที่สุดนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ศตวรรษใหม่ เวลานี้เมื่อปีที่แล้ว วิกฤติการเงินโลกยังคงกำลังขยายตัว เศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างรุนแรง เศรษฐกิจของจีนได้รับผลกระทบอย่างหนัก แม้เผชิญหน้าสถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่ง แต่ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประชาชนเผ่าต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกันรับมือกับวิกฤติการเงินด้วยความมั่นใจ ทำให้จีนเป็นประเทศแรกที่เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นและมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี มีมูลค่าคิดเป็น ๓๓.๕ ล้านล้วนหยวน เพิ่มมากกว่าปี ๒๐๐๘ ร้อยละ ๘.๗ มีรายได้ทางการคลัง ๖.๘๕ ล้านล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ ๑๑.๗ มีปริมาณการผลิตธัญญาหาร ๕๓๑ ล้านตัน สร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ และนับเป็นปีที่ ๖ ที่ปริมาณการผลิตธัญญาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นในเมืองต่างๆ รวม ๑๑.๐๒ ล้านตำแหน่ง รายได้เฉลี่ยสุทธิของชาวเมืองจีนมีถึง ๑๗,๑๗๕ หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๘ ส่วนชาวชนบทมีรายได้เฉลี่ยสุทธิของ ๕,๑๕๓ หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๕

ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานที่สำคัญดังต่อไปนี้

๑. เสริมสร้างและปรับปรุงการควบคุมทางมหภาค ส่งเสริมให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างมั่นคงและค่อนข้างเร็ว

เราใช้นโยบายการคลังที่แข็งขันและนโยบายเงินตราที่ผ่อนปรนในระดับที่เหมาะสม ปฏิบัติตามแผนการเบ็ดเสร็จสำหรับการรับมือกับวิกฤติการเงินโลกอย่างทั่วด้านและปรับปรุงแผนการนี้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มรายจ่ายทางการคลังขนานใหญ่ ลดภาษีเชิงโครงสร้าง คงไว้ซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของวงเงินกู้ เพิ่มความต่อเนื่องของนโยบายเงินตรา ขยายขนาดการระดมเงินทุนโดยตรง สนองความต้องการด้านเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และได้ขยายอุปสงค์ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิผล จึงได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงได้อย่างรวดเร็ว

การใช้ความพยายามเพิ่มอัตราการอุปโภคบริโภคของประชาชน ทั้งการเปิดกว้างด้านนโยบายส่งเสริมการอุปโภคบริโภคของเรา และขนาดการทุ่มกำลังเพื่อการนี้ ตลอดจนความกว้างขวางของขอบเขตผู้ได้รับประโยชน์จากการนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์จีน การอุปโภคบริโภคมีบทบาทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจจีน

การส่งเสริมให้การลงทุนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น เราขยายบทบาทของการลงทุนภาครัฐ เพื่อนำพาและกระตุ้นการลงทุนจากเอกชน ปฏิบัติตามแผนการลงทุนที่เพิ่มวงเงินลงทุนใหม่ ๔ ล้านล้านหยวนภายในเวลา ๒ ปี

จีนใช้แผนอุดหนุนชาวชนบทซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและรถมอเตอร์ไซค์

เกษตรกรในชนบทกำลังซื้อทีวีสีด้วยความตื่นเต้น ปี 2009 จีนได้ดำเนินแผนอุดหนุนชาวชนบทซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซค์

ซึ่งได้เสริมคุณภาพด้านชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาให้สูงขึ้น

๒. ทุ่มกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ปูพื้นฐานให้แน่นหนายิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาในระยะยาว

เราประสานการคงไว้ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด เร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นปัจจัยยับยั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน

กิจการงานด้านการเกษตรได้รับการส่งเสริมอีกขั้นหนึ่ง

ได้ทุ่มกำลังมากขึ้นในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

การลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง

เราดำเนินงานรับมือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างแข็งขัน ได้เสนอนโยบาย มาตรการและเป้าหมายด้านการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจีนก่อนปี ๒๐๒๐ อย่างชัดแจ้ง

จีนให้ความสนใจภาคเกษตรกรรม ชนบท เกษตรกร

รัฐบาลจีนดำเนินแผนอุดหนุนเกษตรกรปลูกข้าว ซึ่งทำให้ชาวนามีความกระตือรอร้นสูงขึ้น

๓. ยืนหยัดดำเนินการปฏิรูปและการเปิดประเทศไปสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบและกลไกที่เป็นผลดีต่อการพัฒนาที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราถือการปฏิรูปและการเปิดประเทศเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการรับมือวิกฤติการเงินโลก ให้การเปิดประเทศมีระดับที่สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราเร่งผลักดันการปฏิรูปในปริมณฑลสำคัญๆ

เศรษฐกิจจีนกำลังเป็นเศรษฐกิจที่เปิดสู่โลกภายนอกมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดมูลค่าการส่งออกและนำเข้าตลอดปี ๒๐๐๙ มีถึง ๒.๒ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ วงเงินการลงทุนโดยตรงในจีนของนักธุรกิจต่างชาติตลอดปี ๒๐๐๙ มีถึง ๙ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ยอดเงินลงทุนโดยตรงที่มิใช่ประเภทการเงินและยอดมูลค่าการประกอบธุรกิจรับเหมางานก่อสร้างในต่างประเทศของจีนคิดเป็นเงิน ๔๓๓ ล้านเหรียญสหรัฐและ ๗๗๗ ล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับ จีนเข้าร่วมการหารือและการประสานงานเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการเงินระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการร่วมรับมือกับวิกฤติการเงินโลก

จีนเปิดตลาดหลักทรัพย์ GEM(Growth Enterprise Market)

วันที่ 23 ตุลาคมปี 2009 จีนเปิดตลาดหลักทรัพย์ GEM(Growth Enterprise Market)อย่างเป็นทางการ

 ซึ่งได้เปิดทาง IPO(initial public offerings) ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและส่งเสริมการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนด้วย

๔. ทุ่มกำลังปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเร่งรัดการพัฒนาภารกิจทางสังคม

จีนดำเนินนโยบายการจัดหางานที่มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น ได้จัดสรรงบประมาณส่วนกลางที่ใช้ในโครงการจัดหางานต่างๆ โดยเฉพาะถึง ๔๒๖ ล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๙ เมื่อเทียบกับปี ๒๐๐๘

จีนเร่งรัดการปรังปรุงระบบประกันสังคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดสรรงบประมาณส่วนกลางสำหรับระบบประกันสังคม ๒,๙๐๖ ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๖ เมื่อเทียบกับปี ๒๐๐๘

ด้านการศึกษา จีนส่งเสริมความเสมอภาคขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาทั่วประเทศอย่างขนานใหญ่ ในจำนวนนี้ เป็นงบจากส่วนกลาง ๑๙๘,๑๐๐ ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๓.๖ เมื่อเทียบกับปี ๒๐๐๘

การฝึกอาชีพ

คลี่คลายความกดดันด้านการหางานทำและส่งเสริมขีดความสามารถการทำงาน

รัฐบาลพยายามพัฒนาการฝึกอาชีพอย่างเต็มที่

เพื่อส่งเสริมความสามารถและคุณสมบัติของผู้ที่หางาน ทำให้หางานได้ง่ายขึ้น

2、ภาระหน้าที่สำคัญประจำปี ๒๐๑๐

บรรยากาศแห่งการพัฒนาในปี ๒๐๑๐ แม้ว่าอาจจะดีกว่าเมื่อปีที่แล้ว แต่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนยิ่ง มองจากทั่วโลก คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นฟูและเติบโตขึ้น ตลาดการเงินระหว่างประเทศจะค่อยๆ มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น แนวโน้มของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจทั่วโลกพัฒนาไปสู่ระดับที่ลึกยิ่งขึ้นนั้นไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ในขณะเดียวกัน พื้นฐานของการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะที่บอบบาง ความเสี่ยงด้านการเงินยังคงมีอยู่บ้าง และลัทธิกีดกันทางการค้าได้แสดงตัวออกมาอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งปัญหาระดับโลก เช่น ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยด้านอาหาร และปัญหาทรัพยากรด้านพลังงาน มีความสลับซับซ้อนยิ่ง ปัจจัยภายนอกที่ไม่มั่นคงและขาดความแน่นอนยังคงมีมาก เมื่อมองจากภายในประเทศ จีนยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่มีโอกาสทางยุทธศาสตร์อันสำคัญ เศรษฐกิจจีนกระเตื้องขึ้นและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้น การดำเนินนโยบายขยายอุปสงค์ภายในประเทศและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนั้นได้เกิดประสิทธิผลที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง ทักษะในการรับมือความเปลี่ยนแปลงของตลาดและกำลังการแข่งขันของวิสาหกิจจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทว่า ระหว่างกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ยังคงมีความขัดแย้งและปัญหาที่โดดเด่นบางประการดำรงอยู่ เช่น พลังขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศไม่เพียงพอ ความสามารถด้านการรังสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเองไม่แข็งแรง อุตสาหกรรมบางแขนงมีกำลังผลิตเกินควรอย่างมาก

จีนผลักดันการปฏิรูปและพัฒนาภารกิจการรักษาพยาบาลและสาธารณะสุขอย่างมั่นคง จัดสรรงบประมาณส่วนกลางที่ใช้ในด้านการรักษาพยาบาล ยารักษาโรคและสาธารณะสุข ๑๒๗,๗๐๐ ล้านหยวน เพิ่มมากกว่าปีที่แล้ว ๔๙.๕ โดยมีจำนวนพนักงานและชาวเมืองที่เข้าสู่ระบบประกันด้านการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ๔๐๑ ล้านคน ส่วนชาวชนบทที่เข้าสู่ระบบความร่วมมือในการรักษาพยาบาลแบบใหม่ในชนบทมีถึง ๘๓๐ ล้านคน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมีความยากลำบากมากขึ้น แรงกดดันจากการมีงานทำทวีความรุนแรงขึ้น การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างมั่นคง และการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเรื่อยๆนั้นมีพื้นฐานไม่ค่อยมั่นคง ความเสี่ยงที่แฝงอยู่ด้านการคลังและการเงินเพิ่มมากขึ้น ปัญหาด้านการแพทย์ การศึกษา ที่พักอาศัย การกระจายรายได้ และการดูแลบริหารกิจการทางสังคมทั้งหลายต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปีนี้คือ มีมวลรวมการผลิตภายในประเทศเติบโตประมาณร้อยละ 8 ชาวเมืองจำนวน 9 ล้านคนมีงานทำ อัตราการว่างงานในเขตเมืองถูกควบคุมให้ต่ำกว่าร้อยละ 4.6 ทำให้อัตราเติบโตของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ3 และภาวะรายรับรายจ่ายระหว่างประเทศได้รับการปรับปรุงดีขึ้น

 

๑.ปีนี้ จีนจะยกระดับการปรับปรุงเศรษฐกิจมหภาคให้สูงขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็วและมั่นคง

เราจะดำเนินนโยบายการคลังที่แข็งขันต่อไป ให้มีตัวเลขแดงการคลังในระดับที่ควบคุมได้และมีการจำหน่ายพันธบัตรจำนวนหนึ่ง ตัวเลขแดงการคลังปีนี้จะอยู่ที่ 1,050,000 ล้านหยวน ในจำนวนนี้ ตัวเลขแดงการคลังส่วนกลางจะอยู่ที่ 850,000 ล้านหยวน

ปีนี้ จีนจะดำเนินนโยบายลดภาษี เพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ จะปรับโครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทุ่มงบประมาณในด้านการเกษตร ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และภาระกิจทางสังคมมากยิ่งขึ้น จะสนับสนุนการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการสร้างสรรค์ในพื้นที่ด้อยพัฒนา

จีนจะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับหนึ่งต่อไป ให้มีสินเชื่อจำนวนมากพอสมควร และปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสม เสริมการสนับสนุนด้านที่สำคัญและห่วงโซ่ที่ค่อนข้างเปราะบาง แก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินทุนของเกษตรกรและวิสาหกิจขนาดย่อม พัฒนาตลาดการเงินให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พยายามเสริมทักษะของรัฐบาลในการดูแลตลาดการเงินให้เข้มแข็งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมดูแลตลาดการเงิน ปรับปรุงกลไกอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนอยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผลและมีความมั่นคง

พยายามกระตุ้นความต้องการด้านอุปโภคบริโภคของประชาชน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มบำนาญให้แก่ผู้ปลดเกษียณ ปรับค่าครองชีพขั้นต่ำของผู้ได้รับการสงเคราะห์ในเมืองและชนบทขึ้น เพื่อทำให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้ต่ำมีกำลังซื้อมากขึ้น พยายามสร้างแรงจูงใจในการบริโภค

พยายามปรับโครงสร้างการลงทุนให้ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐานการอนุญาตการเข้าตลาด และนโยบายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การใช้ที่ดิน การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน

จีนจะเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ ส่งเสริมให้วิสาหกิจให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้า คุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย และประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาระบบควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าให้สมบูรณ์ เสริมการสร้างระบบควบคุมดูแลตลาด และการสร้างชื่อเสียงของวิสาหกิจให้มากขึ้น พยายามยกระดับคุณภาพสินค้าจีนให้สูงยิ่งขึ้น

จีนจะพยายามพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ อาทิอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน วัตถุดิบใหม่ การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยารักษาโรคแบบชีวภาพ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย พยายามขับเคลื่อนการพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนให้ได้รับผลคืบหน้าอย่างแท้จริง เร่งดำเนินการรวม 3 เครือข่ายคือ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ และโทรศัพท์ให้หลอมรวมเป็นเครือข่ายเดียวกัน

การชำระเงินตราต่างประเทศ
เศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๒..จีนจะเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

 ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ ส่งเสริมให้วิสาหกิจให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้า คุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย และประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาระบบควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าให้สมบูรณ์ เสริมการสร้างระบบควบคุมดูแลตลาด และการสร้างชื่อเสียงของวิสาหกิจให้มากขึ้น พยายามยกระดับคุณภาพสินค้าจีนให้สูงยิ่งขึ้น

จีนจะพยายามพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ อาทิอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน วัตถุดิบใหม่ การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยารักษาโรคแบบชีวภาพ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย พยายามขับเคลื่อนการพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนให้ได้รับผลคืบหน้าอย่างแท้จริง เร่งดำเนินการรวม 3 เครือข่ายคือ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ และโทรศัพท์ให้หลอมรวมเป็นเครือข่ายเดียวกัน

จีนจะเร่งพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมบริการให้สูงขึ้น และให้มีสัดส่วนในเศรษฐกิจประชาชาติมากขึ้น

จีนจะต้องดำเนินนโยบายการประหยัดพลังงาน และการลดการปล่อยมลพิษซึ่งเป็นงานที่มีความยากลำบากมากในการดำเนินการในระยะยาว

จีนจะต้องพยายามสร้างระบบอุตสาหกรรมและรูปแบบการอุปโภคบริโภคที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ เข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างแข็งขัน ส่งเสริมให้ความร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้รับผลคืบหน้ามากขึ้น

 จีนจะส่งเสริมให้พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศพัฒนาอย่างประสานกัน ขับเคลื่อนการบุกเบิกพัฒนาเขตภาคตะวันตกให้ไปสู่ระดับลุ่มลึกยิ่งขึ้น จะพัฒนาฐานอุตสาหกรรมเก่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนให้เจริญขึ้นอย่างรอบด้าน จะพยายามส่งเสริมการพัฒนาภาคกลางของจีนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น จะพยายามสนับสนุนให้เขตภาคตะวันออกนำหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จะเร่งดำเนินการเพื่อกำหนดและปฏิบัตินโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขตปกครองตนเองซินเจียง และพื้นที่ที่ชาวทิเบตอาศัยอยู่ อาทิ เขตปกครองตนเองทิเบต และพื้นที่บางส่วนในมณฑลซื่อชวน

การพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง การประหยัดพลังงาน

 จีนมุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

เปลี่ยนรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจ

๓.จีนจะเสริมการพัฒนาเมืองและชนบทอย่างประสานกันให้มากขึ้น ให้การพัฒนาเกษตรกรรมและชนบทมีพื้นฐานแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ให้การผลิตธัญญาหารมีความมั่นคง จะดำเนินนโยบายสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะปลูกธัญญาหารต่อไป จะปรับขึ้นราคารับซื้อธัญญาหารขั้นต่ำสุด

จีนจะส่งเสริมการมีงานทำของเกษตรกร เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยช่องทางต่างๆ จะเสริมการสร้างสรรค์สาธารณูปโภคด้านการเกษตร การคลังส่วนกลางมีแผนจะทุ่มงบประมาณ 818,300 ล้านหยวนในการพัฒนาการเกษตร ซึ่งมากกว่าปี 2008 ประมาณ 93,000 ล้านหยวน

จีนจะขับเคลื่อนการสร้างสรรค์เขตเมืองและชนบทรูปแบบใหม่อย่างประสานกัน ส่งเสริมให้แรงงานภาคการเกษตรประกอบธุรกิจในชนบท ให้ปฏิบัตินโยบายคุ้มครองและประหยัดที่ดินเพาะปลูกอย่างเข้มงวด จีนจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเกษตรกรอย่างแท้จริง จะผลักดันการปฏิรูประบบสำมะโนครัวให้มีผลคืบหน้า จะผ่อนคลายเงื่อนไขในการลงทะเบียนบ้านในเมืองขนาดกลาง ขนาดเล็กและตำบล จะแก้ไขปัญหาด้านการมีงานทำและชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานภาคการเกษตรที่อาศัยอยู่ในเมืองและตำบลอย่างมีขั้นตอน จะค่อย ๆ ให้แรงงานภาคการเกษตรมีความเสมอภาคกับชาวเมืองในด้านต่าง ๆ อาทิ ค่าจ้าง การได้รับการศึกษาของบุตร การรักษาพยาบาล การเช่าหรือซื้อบ้าน อีกทั้งการประกันทางสังคมอื่น ๆ ด้วย

  การพัฒนาเขตชนบทแบบใหม่
  การพัฒนาเขตชนบทสังคมนิยมแบบใหม่เป็นนโยบายสำคัญอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลกลาง

 หลังจากเศรษฐกิจโดยรวมของจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาใหม่ที่ใช้อุตสาหกรรมส่งเสริมเกษตรกรรม

 และใช้เขตเมืองนำเขตชนบท นับเป็นการลงรายละเอียดใน

การปฏิบัติตามนโยบาย "อุตสาหกรรมเลี้ยงกลับเกษตรกรรม และเขตเมืองสนับสนุนเขตชนบท"


 

๔. ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างประเทศให้เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยุทธศาสตร์สร้างประเทศให้เข้มแข็งด้วยบุคลากรในทุกด้าน

พัฒนาภารกิจด้านการศึกษาเป็นอันดับแรก ต้องเร่งดำเนินเค้าโครงแผนการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระยะกลางและระยะยาวแห่งชาติ โดยเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับในพื้นที่ต่างๆ ให้พัฒนาอย่างสมดุลกัน ให้เด็กๆ ในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลจำนวนมากสามารถเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาคุณภาพดี ตลอดจนเสริมสร้างคณะครูอาจารย์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และใช้มาตรการด้านต่างๆ เพื่อดึงดูดบุคลากรคุณภาพมาทุ่มเทในภารกิจการศึกษา

มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องปฏิบัติตามนโยบายสร้างสรรค์และเป็นเจ้าของผลงานเองอย่างจริงจัง เดินหน้าสร้างประเทศให้เป็นประเทศแห่งการประดิษฐ์คิดค้นในทุกด้าน

เร่งพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เร็วขึ้น โดยเน้นการอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบสร้างสรรค์ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเกี่ยวข้องกับแวดวงสำคัญๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบุคลากรที่มีทักษะในระดับสูง ตลอดจนเชิญบุคลากรชั้นสูงจากต่างประเทศเข้ามาทำงานอย่างจริงจัง

การศึกษา
 เด็กๆ ชาวชนชาติทิเบตถือหนังสือเรียนฉบับภาษาทิเบต

ซึ่งเป็นภาษาชนชาติตน และอ่านออกเสียงดัง รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ทางภาคตะวันตก

 สร้างรากฐานบุคลากรอย่างมั่นคงเพื่อการบุกเบิกและพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคตะวันตก

๕. มุ่งพัฒนาด้านวัฒนธรรมให้มากขึ้น

รัฐต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านการส่งเสริมภารกิจทางวัฒนธรรมเชิงสาธารณะประโยชน์ คุ้มครองความต้องการ สิทธิ และประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศอย่างจริงจัง ให้วัฒนธรรมประชาชาติจีนมีอิทธิพลในโลกมากขึ้น มุ่งพัฒนาภารกิจด้านการกีฬาสำหรับสาธารณชน ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพปวงชนอย่างกว้างขวาง เพื่อยกระดับคุณภาพทางร่างกายของประชาชนให้สูงขึ้น

 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

 ข้างๆ ป้อมเมืองโบราณอายุนับพันปี พระสงฆ์จีนในชุดจีวรกำลังแสดงอู่ซู่จีน

 สวยงามอย่างยิ่ง วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนได้รับการอนุรักษ์

อีกทั้งได้นำไปเผยแพร่สู่ทุกมุมโลก

 

๖. มุ่งประกันและคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมความสมานฉันท์และความก้าวหน้าทางสังคม

ขยายอัตราการมีงานทำด้วยทุกวิถีทาง ต้องดำเนินนโยบายการจ้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป การคลังกลางกำหนดจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการส่งเสริมการจ้างงานเป็นเงิน 43,300 ล้านหยวน

เร่งโครงการปรับระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมชาวเมืองและชาวชนบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เดินหน้าโครงการสาธิตการประกันชราภาพในพื้นที่ชนบทแบบใหม่อย่างเอาจริงเอาจัง เดินหน้าโครงการประกันสังคมสำหรับแรงงานชนบท เสริมสร้างโครงการค่าครองชีพขั้นต่ำสุดในเขตเมืองและชนบท ปีนี้จะปรับขึ้นเงินบำนาญพื้นฐานสำหรับพนักงานวิสาหกิจที่เกษียณแล้วอีกร้อยละ 10 ต้องเพิ่มงบประมาณรายจ่ายสำหรับการประกันสังคมให้มากขึ้นต่อไป โดยการคลังกลางกำหนดจะจัดสรรงบประมาณฯ 318,500 ล้านหยวน

ปฏิรูประบบการกระจายรายได้ หนึ่ง ต้องเร่งกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อปรับการกระจายรายได้ประชาชาติให้เร็วขึ้น เพิ่มสัดส่วนของรายได้ประชาชนในรายได้ประชาชาติให้มากขึ้น และเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากการทำงานในการกระจายรายได้ครั้งแรกอย่างค่อยเป็นค่อยไป สอง ต้องปฏิรูประบบการกระจายรายได้ในสาขาที่ผูกขาดต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น ปรับนโยบายการควบคุมทั้งยอดเงินเดือนและระดับเงินเดือนในสาขาที่ผูกขาดต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสาม ต้องปรับระเบียบการกระจายรายได้ให้ถูกต้องต่อไป ระงับแนวโน้มความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่นับวันมากขึ้นอย่างเฉียบขาด

ส่งเสริมตลาดกิจการเคหะและที่ดินให้พัฒนาอย่างมั่นคงและด้วยดี ต้องระงับแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้นเกินควรในบางเมืองอย่างเฉียบขาด หนึ่ง ต้องดำเนินโครงการบ้านสวัสดิการครั้งใหญ่ต่อไป การคลังกลางกำหนดจะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเฉพาะกิจสำหรับบ้านสวัสดิการจำนวน 63,200 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 8,100 ล้านหยวนเมื่อเทียบกับปีก่อน จะสร้างบ้านสวัสดิการ 3 ล้านชุด ดัดแปลงบ้านพักในเขตชุมชนที่มีสภาพทรุดโทรม 2.8 ล้านชุด สองคือ สนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเอง เพิ่มอุปทานด้านที่ดินสำหรับการสร้างบ้านเพื่อนำไปขายในราคาระดับกลางและระดับต่ำ หรือสร้างบ้านชุดกลางและชุดเล็ก รณรงค์การใช้จ่ายด้านการเช่าบ้านอยู่ สามคือ ระงับการซื้อบ้านเชิงเก็งกำไร

เร่งเดินหน้าโครงการปฏิรูปและพัฒนาภารกิจด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขให้เร็วขึ้น ขยายอัตราการครอบคลุมของระบบประกันสุขภาพพื้นฐานให้กว้างขึ้นต่อไป

ดำเนินงานด้านจำนวนประชากรและการวางแผนครอบครัวให้ดี รักษาอัตราการมีบุตรในระดับต่ำต่อไป เพิ่มการวิจัยยุทธศาสตร์การรับมือกับภาวะที่สัดส่วนผู้สูงอายุในจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น เร่งจัดตั้งระบบบริการทางสังคมเพื่อผู้สูงอายุและปรับระบบดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเร็ว

 การประกันสังคมและการประกันสุขภาพ

 กรรมกรก่อสร้างผู้หนึ่งกำลังรับฉีดวัคซีน รัฐบาลกลางมุ่งประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป

เร่งพัฒนาระบบการประกันสุขภาพ ให้ความสำคัญต่อประชาชนเป็นอันดับแรก และส่งเสริมความสมานฉันท์ทางสังคม

 

๗. เดินหน้าปฏิรูปอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เปิดสู่ภายนอกให้มากขึ้นต่อไป

เดินหน้าปรับโครงสร้างและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาครัฐต่อไป เร่งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ให้เร็วขึ้น สร้างความหลากหลายด้านกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เร่งปฏิรูปสาขาอุตสาหกรรมในลักษณะผูกขาดให้เร็วขึ้น เดินหน้าปฏิรูปกิจการสาธารณประโยชน์ ผ่อนปรนเกณฑ์ในการเข้าสู่ตลาดอย่างแท้จริง นำเข้ากลไกการแข่งขันอย่างจริงจัง มุ่งสร้างความเป็นธรรมด้านการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจระบบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ส่งเสริมเศรษฐกิจระบบกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช่สาธารณะให้พัฒนาไปได้ดีกว่าเดิม

ต้องปรับระบบการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่รัฐถือหุ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ปรับกลไกการประกอบการและการบริหารให้ดีขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงให้สูงขึ้น เดินหน้าโครงการนำร่องใช้สกุลเงินหยวนในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการเงินสกุลเงินหยวนในต่างประเทศอย่างเป็นขั้นตอน

การปฏิรูปของเราเป็นการปฏิรูปในทุกด้าน รวมถึงการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบการเมือง และการปฏิรูปในด้านอื่นๆ ไม่มีการปฏิรูประบบการเมือง ก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการสร้างประเทศให้ทันสมัย ต้องส่งเสริมประชาธิปไตยสังคมนิยม คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประชาธิปไตยของประชาชนในการเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิการเลือกตั้ง สิทธิการรับรู้ สิทธิการมีส่วนร่วม สิทธิการแสดงออก และสิทธิการตรวจสอบ

ต้องเปิดสู่ภายนอกในระดับกว้างและลึกขึ้น

ส่งเสริมความสมดุลด้านการนำเข้าและส่งออก ยึดหลักเพิ่มการนำเข้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ชิ้นส่วนและอะไหล่ที่เป็นหัวใจสำคัญ ตลอดจนสิ่งของที่ขาดแคลนในประเทศเป็นการด่วน เรียกร้องประเทศพัฒนาให้ผ่อนปรนข้อจำกัดเรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ์นิวไฮเทค

ส่งเสริมทุนต่างชาติให้ไหลไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง อุตสาหกรรมนิวไฮเทค การบริการสมัยใหม่ พลังงานใหม่ ตลอดจนอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบรรษัทข้ามชาติจัดตั้งองค์การประเภทต่างๆ ขึ้นในจีน เช่น สำนักงานใหญ่ภูมิภาค ส่งเสริมวิสาหกิจของจีนกับต่างประเทศให้เพิ่มความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนามากขึ้น ส่งเสริมทุนต่างชาติให้มีส่วนร่วมในการปรับและควบรวมวิสาหกิจภายในประเทศ เร่งสร้างระบบการพิจารณาตรวจสอบความมั่นคงกรณีการควบรวมกิจการด้วยทุนต่างชาติ ชักนำทุนต่างชาติให้โยกย้ายและเพิ่มการลงทุนในพื้นที่ทางภาคกลางและภาคตะวันตก ส่งเสริมสาขาอุตสาหกรรมที่ตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศให้ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศอย่างเป็นระเบียบ สนับสนุนวิสาหกิจที่มีความพร้อมทำการควบรวมกิจการในต่างประเทศ เพิ่มความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันด้านทรัพยากรกับต่างประเทศ ให้โครงการรับเหมาในต่างประเทศและโครงการส่งออกแรงงานมีคุณภาพสูงขึ้น

ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าพหุภาคีและทวิภาคีลงลึกยิ่งขึ้น เร่งฝีก้าวการสร้างเขตการค้าเสรีให้เร็วขึ้น มีส่วนร่วมในการเจรจารอบโดฮาอย่างจริงจัง โดยผลักดันให้บรรลุผลการเจรจาที่มีความสมเหตุสมผลและความสมดุลมากยิ่งขึ้นในเร็ววัน คัดค้านลัทธิกีดกันทางการค้าในทุกรูปแบบ จัดการข้อขัดแย้งทางการค้าอย่างเหมาะสม

ต้องเพิ่มความร่วมมือกับทุกประเทศ เขตแคว้นและองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงานเวิลด์เอ็กซ์โปเซี่ยงไฮ้ โดยจะจัดงานเวิลด์เอ็กซ์โปเซี่ยงไฮ้ให้เป็นงานมหกรรมครั้งที่มีความสำเร็จ ความยอดเยี่ยม และยากที่จะลืมเลือนได้

เมื่อปี 2009 มูลค่าการนำเข้าส่งออกของจีนสูงถึง  2,207,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ซึ่งเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในโลก

 

๘. พยายามสร้างรัฐบาลแบบบริการที่ประชาชนพึงพอใจ

มุ่งเดินหน้าสร้างรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลแบบบริการ พยายามสร้างความเป็นธรรมด้านการพัฒนาสำหรับวิสาหกิจในระบบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ให้บริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน รักษาความเป็นธรรมและความเที่ยงธรรมทางสังคม 

แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ยังความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนระบบกรรมสิทธิ์ของวิสาหกิจ การรื้อถอนเพื่อการเวนคืนที่ดิน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อพิพาทแรงงาน กระบวนการยุติธรรม และการฟ้องร้อง 

ต้องจัดวางเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตไว้ในตำแหน่งที่สำคัญ ต้องดำเนินการกับคดีใหญ่และคดีสำคัญที่ละเมิดกฎหมายและวินัยยอย่างเฉียบขาด โดยจะจัดเป็นหน้าที่สำคัญในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ต้องยึดหลักการปกครองด้วยความขยันและประหยัด คัดค้านความสุรุ่ยสุร่าย เพื่อลดต้นทุนการปกครองให้ต่ำลงเรื่อยๆ เดินหน้าความโปร่งใสด้านรัฐกิจ สร้างความพร้อมให้ประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ให้สื่อมวลชนแสดงบทบาทการตรวจสอบอย่างเต็มที่ ให้อำนาจรัฐดำเนินไปใต้แสงตะวัน 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำล้วนเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมมีความเที่ยงธรรมและมีความสมานฉันท์มากยิ่งขึ้น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตชนชาติส่วนน้อย

จีนดำเนินนโยบายทางชนชาติที่ให้มีความสามัคคีกัน และพัฒนาเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 

 อีกทั้งให้ชนชาติต่างๆ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ 

ระบบนิเวศในเขตชนชาติส่วนน้อยจะต้องได้รับการอนุรักษ์ 

วัฒนธรรมได้รับการคุ้มครองและสืบทอดอย่างดี 

ต้องเสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชนชาติต่างๆ ตามหลักสังคมนิยมที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกัน และมีความสมานฉันท์ สนับสนุนพื้นที่อาศัยของชนชาติส่วนน้อยต่างๆ ตามชายแดนให้เร่งการพัฒนาเร็วขึ้นเป็นอันดับแรก เห็นความสำคัญในการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อยต่างๆ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศของพื้นที่ชนชาติต่างๆ ขณะเดียวกัน ต้องเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งชาติและจิตสำนึกแห่งพลเมือง คัดค้านการแบ่งแยกชนชาติ พิทักษ์เอกภาพแห่งมาตุภูมิอย่างแน่วแน่

ตั้งแต่ฮ่องกงกลับคืนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมา รัฐบาลกลางออกนโยบายต่าง ๆ

ที่ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของฮ่องกงโดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์และเอกลักษณ์ของฮ่องกง ท่ามกลางพลุที่สวยงาม  การพ
 

 ตึกระฟ้าที่ฮ่องกงและมาเก๊า

ในยามค่ำของมาเก๊า ชีวิตราตรีที่หลากหลายก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว

เศรษฐกิจแบบผสมและชีวิตความเป็นอยู่ของมาเก๊าได้รับการพัฒนาอย่างมากโดยได้รับการสนับสนุนของรัฐบาลกลาง

 

เราจะปฏิบัติตามแนวนโยบาย "หนึ่งประเทศ สองระบอบ" "ชาวฮ่องกงบริหารฮ่องกง" "ชาวมาเก๊าบริหารมาเก๊า" และ "การปกครองตนเองในระดับสูง" อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ สนับสนุนฮ่องกงและมาเก๊าให้มีความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในระยะยาวอย่างเต็มที่ สนับสนุนฮ่องกงเสริมและยกฐานะศูนย์กลางทางการเงิน การค้าและการบินระหว่างประเทศให้สูงยิ่งขึ้น สนับสนุนมาเก๊าพัฒนากิจการท่องเที่ยวและผักผ่อนหย่อนใจ กระชับการติดต่อทางเศรษฐกิจระหว่างดินแดนชั้นในจีนกับฮ่องกงให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

เราจะยืนหยัดหลักนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์สองฟากฝั่งช่องแคบไต้หวัน ส่งเสริมการรวมประเทศเข้าเป็นเอกภาพอย่างสันติต่อไป ยึดมั่นการพัฒนาอย่างสันติซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝั่งช่อบแคบไต้หวัน บุกเบิกสถานการณ์ใหม่แห่งการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝั่งอย่างสันติ

 เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน

วันที่ 1 มกราคมปี 2010 ได้เปิดเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน

ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองฝ่ายให้มากยิ่งขึ้น

ในปีใหม่นี้ เราจะร่วมกิจกรรมแบบพหุภาคีสำคัญๆ เช่น การประชุมสุดยอดว่าด้วยการเงินของกลุ่มจี ๒๐ เป็นเวทีสำคัญต่อไป เข้าร่วมกระบวนการปฏิรูประบบระหว่างประเทศอย่างกระตือรื้นรน พิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนา ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศมหาอำนาจต่างๆ ประเทศรอบข้าง และประเทศกำลังพัฒนาให้พัฒนาไปอย่างทั่วด้านและลุ่มลึก ใช้ประโยชน์ของโอกาสที่เขตการค้าเสรีจีน อาเซียนได้สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและการเปิดประชุมสุดยอดขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้อย่างเต็มที่ ผลักดันความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างแข็งขัน ประสานงานกับต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นในด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือด้านทรัพยากรพลังงาน เข้ามีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนและปัญหาระดับโลกอย่างเหมาะสม รัฐบาลและประชาชนจีนยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับประชาคมโลก ร่วมกันรับมือกับภัยและความท้าทายต่างๆ แบ่งปันโอกาสแห่งการพัฒนาร่วมกัน เพื่อสร้างคุณูปการใหม่แก่การพัฒนาและสันติภาพของโลก (จบ)