ประวัติการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-อาเซียน
  2010-04-02 17:01:41  cri

อาเซียนเป็นเพื่อนบ้าน มิตรและหุ้นส่วนที่ดีของจีน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จีนกับอาเซียนขยายความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและประสานงานอย่างใกล้ชิดในกิจการระหว่างประเทศ

ค.ศ. 1991 จีนเริ่มเจรจากับอาเซียนอย่างเป็นทางการ เดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน นายเฉียนฉีเชิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนสมัยนั้นได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 24 อันเป็นการบ่งบอกว่า จีนกลายเป็นประเทศคู่หารือของอาเซียน

พร้อมกับความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เดือนมีนาคม ค.ศ. 1996 จีนริเริ่มอย่างแน่วแน่ว่า หวังว่า จีนจะสามารถกลายเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ข้อริเริ่มนี้ได้รับการตอบรับอย่างแข็งขันจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1996 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเห็นพ้องต้องกันว่า จีนเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน จีนเข้าร่วมการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเป็นครั้งแรก

เดือนธันวาคม ค.ศ. 1997 นายเจียงเจ๋อหมิน ประธานาธิบดีจีนสมัยนั้นเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-อาเซียนเป็นครั้งแรก ผู้นำจีน-อาเซียนได้ออกแถลงการณ์ร่วม ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนที่ปรองดองเชื่อถือซึ่งกันและกันกับประเทศเพื่อนบ้านในศตวรรษที่ 21 เป็นการบ่งบอกว่า ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนก้าวสู่ขั้นใหม่

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน ในการประชุมผู้นำจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม"กรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียน" ได้กำหนดเป้าหมายว่า จะเปิดเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนในปีค.ศ. 2010

เดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 ในช่วงการประชุมผู้นำจีน-อาเซียนครั้งที่ 7 นายเวินเจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนกับผู้นำอาเซียนได้ลงนาม "แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและความเจริญ" ในการนี้ จีนได้เข้าร่วม "สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกันทางการเมือง

ค.ศ. 2004 นายเวินเจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-อาเซียนครั้งที่ 8 ได้เสนอข้อริเริ่มใหม่ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี 10 ข้อ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม "ข้อตกลงซื้อขายสินค้าตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียน" และ "ข้อตกลงกลไกในการแก้ไขข้อพิพาทจีน-อาเซียน" เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนเข้าสู่กระบวนการก่อตั้งที่เป็นจริง

พร้อมกับการขยายความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนอย่างมั่นคง เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 ข้อตกลงซื้อขายสินค้าเริ่มมีผลบังคับใช้ สินค้าของทั้งสองฝ่ายกว่า 7,000 ชนิดเริ่มลดภาษี ยอดการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2007 จีนกับอาเซียนได้ลงนาม "ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการ" ในเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นับเป็นรากฐานที่ดีที่ทำให้เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนที่สร้างแล้วเสร็จ

วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2009 จีนกับอาเซียนลงนาม "ข้อตกลงว่าด้วยการลงทุน" ในเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เป็นการบ่งบอกว่า ทั้งสองฝ่ายได้เสร็จสิ้นการหารือข้อตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และเปิดเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนได้ในปีค.ศ. 2010 ตามเวลาที่กำหนดไว้

(Jiang/Cui)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040