รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลและการแถลงนโยบายของรัฐบาล

โดยนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

 

9:02 ผู้แทนทั้งหลาย ข้าพเจ้าในนามคณะรัฐมนตรีขอรายงานผลการดำเนิงานของรัฐบาลต่อที่ประชุมขอเชิญผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติทุกๆ ท่านพิจารณาและขอเชิญกรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติทุกท่านเสนอข้อคิดเห็นด้วย

9:05 1.สรุปผลการดำเนินงานของรัฐบาลในปี 2016

ในปีที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศเผชิญกับการท้าทายจากปัญหา อุปสรรคและความเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมมิวนิสตร์จีนชุดที่ 18 ครั้งที่6 มีมติเลือกนายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคเป็นหัวหน้าเป็นแกนนำของพรรค เพื่อประโยชน์ขั้นพื้นฐานของพรรคและประชาชน และสร้างหลักประกันให้แก่การพัฒนา ความเจริญรุ่งเรือง และความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ จึงมีความสำคัญอันลึกซึ้งยาวไกล นอกจากนี้ เราได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะเวลา 5 ปีฉบับที่ 13มีจุดเริ่มต้นที่ดี

9:08 ปีที่แล้ว แม้เศรษฐกิจไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่มีความมั่นคง และพัฒนาสู่แนวโน้มที่ดี ยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีมีถึง 74,400,000 ล้านหยวน เติบโต 6.7% จัดอยู่ลำดับแนวหน้าของโลก การเติบโตของเศรษฐกิจโลกกว่า 30%มาจากจีนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น 2% อัตราเติบโตของรายได้วิสาหกิจอุตสาหกรรมปรับขึ้นมาอยู่ที่ 8.5% จากลบ 2.3% เมื่อปีก่อนการใช้พลังงานต่อหน่วยจีดีพีลดลง 5% การพัฒนาเศรษฐกิจมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

9:10 ด้านอัตราการมีงานทำดีเกินคาด มีผู้ได้งานในเขตเมืองเพิ่มขึ้น13,140,000 คน บัณฑิตใหม่ที่ประกอบธุรกิจเองมีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ ถึงปลายปีที่แล้วอัตราว่างงานในเขตเมืองอยู่ที่ 4.02% ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนเป็นประเทศที่มีประชากร 1,300 ล้านคน การลดอัตราว่างงานนั้นถือเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายจริงๆ

9:11 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลลงลึกการปฏิรูปและเปิดประเทศต่อไป การปฏิรูปด้านสำคัญๆ ได้ประสบความสำเร็จ การปฏิรูปอุปทานประสบผลคืบหน้าในเบื้องต้น

9:13 รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การอุปโภคบริโภคมีบทบาทหลักในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น ธุรกิจภาคบริการมีสัดส่วนในจีดีพีเพิ่มขึ้นถึง 51.6% ธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ขนาดใหญ่เติบโตค่อนข้างเร็ว ขณะที่เกษตรกรรมมีความมั่นคง และได้รับการปรับปรุงดีขึ้น การเก็บเกี่ยวธัญญาหารได้รับผลที่น่าพอใจ

9:16 พลังขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบใหม่มีความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการลงลึกยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยนวัตกรรม การวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายๆ ด้านได้ประสบผลสำเร็จและจัดอยู่ในระดับลำดับหน้าของโลก ได้สนับสนุนให้มวลชนทั่วประเทศประกอบธุรกิจเองด้วยนวัตกรรม บริษัทภาคเอกชนที่จดทะเบียนใหม่ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 24.5% บริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 15,000 บริษัทหากบวกกับพ่อค้าแม่ค้าทุกประเภท ผู้ประกอบธุรกิจเองที่เพิ่มขึ้นใหม่เฉลี่ยวันละ 45,000 ราย

รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนสร้างทางรถไฟความเร็วสูงรวม 1,900 กิโลเมตร สร้างหรือปรับปรุงทางด่วนกว่า 6,700 กิโลเมตร ทางหลวงในชนบท 290,000 กิโลเมตร ดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 21 โครงการ นอกจากนี้ ปีที่แล้ว ประชาชนที่ใช้ระบบ 4จี เพิ่มขึ้น 340 ล้านคน รัฐบาลสร้างใยแก้วนำแสงเพื่อใช้ในการสื่อสารกว่า 5,500,000 กิโลเมตร

9:18 ปีที่แล้ว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชาชนทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 6.3% ประชากรยากจนในชนบทลดลง 12,400,000 คนมีการเคลื่อนย้ายประชากร 2,400,000 คนออกจากพื้นที่ยากที่จะทำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว ประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมีกว่า 120 ล้านคน ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

20:20 ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำจี 20 ที่เมืองหังโจว โดยจีนได้ผลักดันให้ที่ประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน ซึ่งผลสำเร็จเหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างกลไกที่ดี และก้าวไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ขณะนี้ จีนมีบทบาทสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจโลก

9:23 รอบปีที่ผ่านมา จีนต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง เช่น อัตราเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลกตกต่ำมากที่สุดในช่วง7 ปีที่ผ่านมา ตลาดการเงินระหว่างประเทศปั่ผันผวนอย่างรุนแรง การท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดขึ้นอย่างกะทันหันบ่อย ๆ ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจเภายในประเทศยังคงหนักความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่แฝงอยู่เริ่มปรากฎให้เห็น แรงกดดันให้เศรษฐกิจชะลอลงเพิ่มขึ้น การปฏิรูปกำลังเข้าสู่ช่วงที่ยากลำบากที่สุด ประโยชน์ของกลุ่มคนต่างๆ ต้องได้รับการปรับปรุงในระดับลึกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมเพิ่มมากขึ้น ภายใต้สภาวะเช่นนี้ การให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างมั่นคงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายอย่างไรก็ตาม จีนได้แก้ไขปัญหาต่างๆ และได้ประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า ประชาชนจีนมีความกล้าหาญ มีสติปัญญา และมีความสามารถที่จะพิชิตความยากลำบากต่างๆได้เศรษฐกิจจีนมีศักยภาพ และมีความได้เปรียบในหลายด้านการพัฒนาของจีนจะมีอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

9:25 ปีที่แล้ว งานหลักๆของรัฐบาลมีดังนี้

1.สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพิ่มการควบคุมบริหารเศรษฐกิจมหภาค ทำให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสม

2.ปรับโครงสร้างอุปทานให้ดีขึ้น

9:26 3.ทุ่มกำลังเต็มที่ลงลึกการปฏิรูปและเปิดประเทศ เพิ่มพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" กระชับความสัมพันธ์และประสานยุทธศาสตร์การพัฒนากับประเทศตาม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" มากขึ้นเงินหยวนเข้าในตะกร้าเงินหลักทุนสำรองของกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เชื่อมต่อตลาดหุ้นเซินเจิ้นกับตลาดหุ้นฮ่องกงปีที่แล้ว ยอดการลงทุนจากต่างชาติมีถึง130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จัดอยู่ลำดับหนึ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

9:28 4.สนับสนุนการพัฒนาด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

5. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศอย่างสมดุล ทำให้เศรษฐกิจในหลายพื้นที่เริ่มพัฒนาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว

6.ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ นโยบายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จมาก

9:30 7.เน้นสร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น

8.เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานของรัฐบาลให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพทำงานของรัฐบาลด้วยนวัตกรรม รักษาความมั่นคงและสร้างสันติสุขให้แก่สังคม

9:32 ผู้แทนทั้งหลาย

ปีที่แล้ว จีนประสบความสำเร็จมาก เนื่องจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตร์จีนที่มีนายสี จอ้นผิงเป็นหัวหน้าเป็นแกนนำพรรคได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศที่ถูกต้อง พรรค กองทัพ และประชาชนชนชาติต่างๆ ทั่วประเทศมีความสมัครสมานสามัคคีบากบั่นต่อสู้และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศชาติ

9:34 ข้าพเจ้าในนามคณะรัฐมนตรี ขอขอบคุณประชาชนชนชาติต่างๆ ทั่วประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์ กลุ่มพรรคการเมือง องค์กรภาคประชาชน และบุคคลในแวดวงต่างๆ ของสังคม ขอขอบคุณพี่น้องร่วมชาติในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ไต้หวัน และชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกขอขอบคุณรัฐบาลทุกประเทศ องค์การระหว่าง

ประเทศ และมิตรชาวต่างชาติที่เอาใจใส่ และสนับสนุนภารกิจการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยของจีน

9:37 เราก็ตระหนักดีว่า ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยังคงมีอุปสรรคและปัญหาไม่น้อย ซึ่งก็ยังคงต้องเพิ่มกำลังขับเคลื่อนภายในต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เราประสบกับภาวะล้นตลาดในบางสาขาอาชีพอย่างร้ายแรง ผู้ประกอบการบางรายเผชิญกับอุปสรรคที่ถาโถม เศรษฐกิจระดับภูมิภาคมีแนวโน้มแตกแยก รายรับรายจ่ายด้านการคลังมีความขัดกันสูงเราไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในภาคการเงินและเศรษฐกิจ ปัญหามลภาวะเองก็ยังคงอยู่ในขั้นร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษทางการอากาศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบางพื้นที่ ซึ่งก็ต้องเพิ่มมาตรการบำบัดรักษามากขึ้น ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ความปลอดภัยในอาหารและยา การกระจายรายได้ ฯลฯ ก็ยังมีประชาชนไม่น้อยที่ไม่พอใจ ขณะที่เหมืองถ่านหิน การก่อสร้าง การคมนาคม ฯลฯ ยังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้ง เป็นที่น่าเจ็บใจยิ่ง รัฐบาลทำงานขาดตกบกพร่อง มาตรการปฏิรูปบางประการดำเนินการไม่ถึงที่ ค่าธรรมเนียมที่เก็บกับผู้ประกอบการยังคงมากเกิน ประชาชนมาทำธุรกรรมแต่ละครั้งด้วยความยากลำบาก การบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารยังคงไม่ได้มาตรฐาน ขาดความเป็นธรรมและจิตสำนึกที่ดี ข้าราชการจำนวนหนึ่งมีความเกียจคร้าน ปัดความรับผิดชอบ และโต้เถียงกัน การทุจริตยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกิจการบางอย่าง ทั้งนี้ เราควรเผชิญกับการท้าทายโดยตรงกล้าที่จะแบกรับภาระหน้าที่ ทำหน้าที่ของรัฐบาลให้ดีอย่างเต็มกำลัง เพื่อจะไม่ทำให้เสียหน้าตามที่มอบหมายมาและไม่ทรยศต่อประชาชนที่ฝากความฝังไว้

9:40 2. การจัดวางงานโดยรวมปี 2017

วิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ เราควรเตรียมการอย่างเต็มที่ด้วยดีเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนและหนักหน่วงกว่าเดิม เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด "ต้านโลกาภิวัฒน์" และลัทธิกีดกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหญ่มีความผันผวนด้านนโยบาย ส่งผลกระทบที่ไม่มั่นคง และมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนมากขึ้น การพัฒนาของจีนอยู่ในช่วงสำคัญที่กำลังไต่เนินเขาและข้ามหุบเหว การดำเนินการทางเศรษฐกิจยังคงมีความขัดแย้งและปัญหาร้ายแรงไม่น้อย ซึ่งไม่ควรประเมินต่ำเกินไป แต่ก็ไม่ควรเอามาทำให้เสียขวัญ

9:42 เป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการพัฒนาปีนี้มีดังนี้ จีดีพีโตประมาณ 6.5% ซีพีไอปรับขึ้นประมาณ 3% ตำแหน่งงานใหม่ในเมืองและตำบลเพิ่มขึ้นกว่า 11 ล้านตำแหน่งอัตราการว่างงานไม่เกิน 4.5% การนำเข้าส่งออกกลับสู่ภาวะมั่นคง รายรับรายจ่ายระหว่างประเทศมีความสมดุล การใช้พลังงานต่อหน่วยจีดีพีปรับลดกว่า 3.4% ปริมาณการปล่อยสารมลพิษต่างๆ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

9:44 การจะดำเนินงานของรัฐบาลปีนี้ให้ถึงพร้อมเราควรกุมประเด็นดังต่อไปนี้ให้ดี หนึ่งคือ ยึดหลักรักษาเสถียรภาพและมุ่งก้าวหน้า สองคือ ยืนหยัดเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างอุปทาน สามคือ ขยายอุปสงค์โดยรวมในระดับที่เหมาะสมและยกประสิทธิภาพให้สูงขึ้น สี่คือ พึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสับเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนเก่าใหม่และปรับโครงสร้างให้ดีขึ้น และห้าคือ ลงแรงแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนต่างสนใจ

9:46 3. หน้าที่สำคัญปี 2017

(1)เดินหน้า "ตัดสามลดหนึ่งเสริมหนึ่ง" ด้วยวิธีการปฏิรูป

มุ่งหน้าตัดกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิผล ปีนี้ควรตัดกำลังการผลิตเหล็กกล้าอีก 50 ล้านตันยกเลิกกำลังการผลิตถ่านหินกว่า 150 ล้านตันตัด ยกเลิก และชะลอโครงการไฟฟ้าพลังถ่านหินกว่า 50 ล้านกิโลวัตต์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงภาวะล้นตลาดของกำลังผลิตด้านไฟฟ้าพลังถ่านหิน และเปิดโอกาสส่งเสริมพลังงานสะอาด

9:48 ตัดสินค้าที่ค้างในโกดังตามแต่มาตรการที่เหมาะของแต่ละเมือง ขณะนี้ ยังมีบ้านพักในเมืองแนวสามสี่ที่ยังขายไม่ออกจำนวนมาก จึงควรสนับสนุนอุปสงค์การซื้อบ้านอยู่เองของชาวเมืองและผู้ย้ายเข้าเมือง ควรยึดหลักบ้านพักเพื่ออยู่อาศัย ทางการท้องถิ่นควรดำเนินการรับผิดชอบในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ เร่งจัดตั้งและปรับกลไกที่มีประสิทธิภาพระยะยาวไกลเพื่อให้ตลาดเคหะและที่ดินพัฒนาอย่างมั่นคงด้วยดี

9:49 ตัดหนี้ หรือ เดินหน้ากระบวนการรัดเข็มขัด (deleverage) อย่างจริงจังและเหมาะสม มุ่งตัดหนี้ของผู้ประกอบการให้ต่ำลง

9:50 ลดต้นทุนด้วยมาตรการที่หลากหลาย เพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบการจีน สร้างความเหนือกว่าด้านการแข่งขันของจีน ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนต้องเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนมาก

9:51 เสริมจุดอ่อนให้เข้มแข็งอย่างแม่นยำตรงจุด โดยจะเร่งดำเนินโครงการสำคัญๆ ให้เร็วขึ้น เช่น การบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน การสร้างสรรค์ใหม่ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

9:53 โดยจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างสังคมพอกินพอใช้ทุกด้านคือ พื้นที่ยากจนและประชาชนที่ยากจน จึงควรดำเนินนโยบายช่วยเหลือผู้ยากจนและให้ผู้ยากจนพ้นจากภาวะยากจนอย่างแม่นยำตรงจุด ปีนี้จะลดผู้ยากจนในพื้นที่ชนบทอีกกว่า 10 ล้านคน อพยพผู้ยากจนออกจากพื้นที่ยากจนจำนวน 3.4 ล้านคนงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือผู้ยากจนเฉพาะที่มาจากการคลังกลางจะเพิ่มขึ้นกว่า30%

9:54 (2) ลงลึกปฏิรูปแวดวงและห่วงลูกโซ่ที่สำคัญ เดินหน้าปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าปฏิรูประบบการคลังและภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการปฏิรูประบบการเงินด้วยดี

9:55 เร่งเดินหน้าปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและทุนรัฐบาลให้เร็วขึ้น กระตุ้นกำลังเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ระบบกรรมสิทธิ์สาธารณะให้ดีขึ้น เสริมระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน เดินหน้าปฏิรูประบบสังคมครั้งใหญ่ ลงลึกปฏิรูประบบนิเวศให้ดี

9:56 (3) เพิ่มอุปสงค์แฝงภายในประเทศ

ส่งเสริมภาคการบริโภคให้ขยายตัวอย่างมั่นคง หนึ่งควรเร่งส่งเสริมการบริโภคด้านบริการ สองควรเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑ์คุณภาพ และสามควรจัดระเบียบตลาด

9:58 เพิ่มการลงทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง ชักนำเงินทุนหันไปสู่โครงการที่เสริมจุดอ่อน ปรับโครงสร้าง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น ปีนี้จะจัดสรรเงินทุนสำหรับโครงการรถไฟ 800,000 ล้านหยวน สำหรับโครงการทางหลวงและการขนส่งทางน้ำ 1.8 ล้านล้านหยวน เปิดดำเนินโครงการชลประทานสำคัญอีก 15 โครงการ รวมถึงเพิ่มโครงการการขนส่งระบบราง การบินพลเรือน โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ฯลฯ ผ่านงบประมาณกลาง 507,600 ล้านหยวน ดำเนินการและปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนให้ดีขึ้น

10:00 ปรับผังการพัฒนาภูมิภาคให้ดี เดินหน้าสร้างเมืองและตำบลสมัยใหม่ให้แข็งแกร่ง

(4) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับเศรษฐกิจภาคการผลิตให้ทันสมัยขึ้น เศรษฐกิจภาคการผลิตเป็นรากฐานการพัฒนาของจีนมาโดยตลอด สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในปัจจุบันคือเร่งปรับให้ทันสมัยขึ้น

10:01 ยกศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สูงขึ้น

10:02 เร่งบ่มเพาะและส่งเสริมกิจการที่เจริญขึ้นใหม่ให้เร็วขึ้น ดำเนินแผนส่งเสริมกิจการที่เจริญขึ้นใหม่และมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน เร่งดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งวัสดุใหม่ ระบบอัจฉริยะ (Artificial Intelligence) วงจรรวม ยาชีวภาพ และระบบ 5จี ให้พร้อมใช้งาน สร้างกลุ่มธุรกิจให้เข้มแข็งใหญ่โต สนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจแบ่งปัน(Sharing Economy) ยกประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสังคมให้สูงขึ้น อำนวยความสะดวกแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปีนี้ระบบอินเตอร์เน็ตจะเพิ่มความเร็วและปรับลดค่าบริการให้ต่ำลงอีกมาก

10:04 ดัดแปลงและยกระดับกิจการดั้งเดิมให้สูงขึ้น มุ่งส่งเสริมการ

ผลิตด้วยระบบอัจฉริยะ(Intelligent Manufacturing)เป็นหลัก ส่งเสริมภาคการผลิตที่ทันสมัย ขับเคลื่อน "เมด อิน ไชน่า" ขึ้นสู่ระดับกลางและระดับสูง

ส่งเสริมมวลชนสร้างธุรกิจที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

10:06 ยกระดับคุณภาพสินค้าในทุกด้าน พยายามส่งเสริมเจตนารมณ์ช่างฝีมือหัตถกรรมที่เน้นความปราณีตบรรจง อบรมช่างฝีมือหัตถกรรมจีนมากขึ้น สร้างแบรนด์จีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกมากขึ้น และผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจจีนเข้าสู่ยุคที่เน้นคุณภาพ

10:07 (5)ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างมั่นคง และเพิ่มรายได้เกษตรกร ผลักดันการปรับโครงสร้างการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรให้มีความทันสมัย ส่งเสริมการปฏิรูปชนบทให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น ส่งเสริมการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในชนบท

10:08 (6)ส่งเสริมการเปิดประเทศให้กว้างขึ้น

ผลักดันการดำเนินยุทธศาสตร์ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" อย่างจริงจัง ยืนหยัดการหารือร่วมกัน สร้างสรรค์ร่วมกัน และแบ่งผลประโยชน์กัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตระหว่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จัดการประชุมฟอรั่มสุดยอดแห่งความร่วมมือ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" อย่างมีคุณภาพ และครรลองใหม่แห่งความร่วมมือที่เอาชนะร่วมกัน

10:09 ส่งเสริมให้การค้าต่างประเทศกลับสู่ความมั่นคงและหันไปในทิศทางการพัฒนาที่ดี

10:11 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนสำหรับนักธุรกิจต่างชาติให้ดีขึ้น ผลักดันให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีเสรีและมีความสะดวกมากขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจสอดล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของทุกประเทศ จีนจะยืนหยัดส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ รักษาบทบาทของจีนที่เป็นช่องทางหลักในกลไกการค้าพหุภาคี เข้าร่วมการเจรจาการค้าพหุภาคีอย่างแข็งขัน จีนยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องผลักดันให้พิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ สิ้นสุดการเจรจายุทธศาสตร์10:13 ความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนทุกด้านในภูมิภาคนี้ด้วยความสำเร็จโดยเร็ว ผลักดันการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชีย‐แปซิฟิก หารือกับประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องต่อเพื่อบรรลุข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนและการค้า จีนเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบ จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างจริงจัง และจะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่พึงมีอย่างเต็มที่ด้วย

10;15 (7)เพิ่มกำลังในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ใช้ความพยายามเพื่อให้ท้องฟ้าแจ่มใสขึ้น ปีนี้ต้องลดการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ลง 3% ความเข้มข้นของ PM2.5 ในภูมิภาคสำคัญต้องลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัด โดยประการแรก ต้องเร่งแก้ปัญหามลภาวะเนื่องจากการเผาถ่านหิน ประการที่สอง จัดการแหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ประการที่สาม จัดการไอเสียรถยนต์ อย่างมีผล ประการที่สี่ รับมือกับอากาศปนเบื้อนอย่างหนักอย่างมีประสิทธิผล และประการที่ห้า ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสภาพแวดล้อมและกลไกตรวจสอบความผิดพลาดอย่างเข้มงวด

10:17 ส่งเสริมการป้องกันควบคุมมลภาวะทางน้ำและในดิน ปีนี้ ความต้องการทางเคมีของออกซิเจน และการปล่อยออกซิเจนและไนโตรเจนต้องลด 2% ป้องกันควบคุมมลภาวะทางน้ำของแถบลุ่มน้ำที่สำคัญและมลภาวะจากน้ำเสียที่ทิ้งไม่เป็นที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

10:18 (8)ผลักดันการสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

10:21 ส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างธุรกิจเองอย่างแข็งขัน ปีนี้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยมีจำนวน 7.95 ล้านคน มากเป็นประวัติการณ์ ต้องดำเนินโครงการส่งเสริมการมีงานทำ ให้คำแนะนำการสร้างธุรกิจเอง และการเติบโตจากตำแหน่งงานพื้นฐานให้ดี ส่งเสริมให้มีช่องทางที่หลากหลายในการหางานทำและสร้างธุรกิจเอง พัฒนาการศึกษาให้มีความเสมอภาค และคุณภาพสูง ส่งเสริมโครงการพัฒนาสุขภาพของประชาชนจีน สร้างเครือข่ายประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้รอบด้านและมั่นคง พัฒนากิจการและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ผลักดันการจัดการดูแลสังคมอย่างสร้างสรรค์

10:24 (9)ส่งเสริมการสร้างสรรค์รัฐบาลจีน เร่งปรับหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาล ยกระดับความสามารถในการบริหารเพื่อรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้น

ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบด้านตามกฎหมาย

ยืนหยัดธรรมภิบาลตลอดไป ยืนหยัดการลงโทษผู้ทุจริตคอรัปชั่นอย่างหนัก จับตาวงการสำคัญ ลงโทษกระแสพฤติกรรมไม่ดีที่ทำลายผลประโยชน์ของประชาชนและปัญหาคอรัปชั่นอย่างหนัก

10:27 มีความมุมานะอุตสาหะในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์งาน ข้าราชการทั้งหลายต้องมีจิตอาสา กล้าคิดกล้าทำ ร่วมแรงร่วมใจกับประชาชน ผลักดันการพัฒนาด้วยการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง สร้างอนาคตที่ดีด้วยการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

10:31 ผู้แทนทั้งหลาย

เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงของสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลก จีนจะยืนหยัดสันติภาพและความมั่นคง ยืนหยัดความยุติธรรมและเที่ยงธรรม จีนจะแสดงบทบาทเป็นผู้สร้างสันติภาพโลก ผู้สร้างคุณูปการเพื่อการพัฒนาของโลก และผู้พิทักษ์ระเบียบโลก จีนจะยืนหยัดหนทางการพัฒนาอย่างสันติอย่างเด็ดเดียวแน่วแน่

10:35 รักษากลไกพหุภาคีให้มีศักด์ศรีและมีประสิทธิผล ต่อต้านลัทธิกีดกันรูปแบบต่างๆ เข้าร่วมกระบวนการจัดการโลกในระดับลึก โน้มนำให้โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจพัฒนาในทางที่เปิดกว้างขึ้น อำนวยประโยชน์มากขึ้น มีความเที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น ผลักดันสร้างกรอบความสัมพันธ์ระหว่างมหาประเทศที่มีความมั่นคงโดยรวมและพัฒนาอย่างสมดุล พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่อมั่นกันและพัฒนาร่วมกันกับประเทศรอบข้าง ยกระดับความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนา

10:38 พยายามนำเสนอแผนการแก้ปัญหาระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์ เร่งสร้างกลไกและเพิ่มความสามารถด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในต่างประเทศของจีน จีนยินดีที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่มีความร่วมมือและชัยชนะร่วมกันเป็นศูนย์กลาง และสร้างคุณูปการใหม่เพื่อสร้างประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขของมวลมนุษย์

จบ