●นายหัน เจิ้ง

นายหัน เจิ้ง

 

ชาย ชนชาติฮั่น เกิดที่เมืองฉือซี มณฑลเจ้อเจียง เมื่อเดือนเมษายนปี 1954 เริ่มทำงานเมื่อเดือนธันวาคมปี 1975 เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อพฤษภาคมปี 1979 จบปริญญาตรีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก สถาบันศึกษาปัญหาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยครูหวาตง ศึกษาต่อปริญญาโทระหว่างทำงาน จนสำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ และได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับสูง

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้

1975-1980 เจ้าหน้าที่บริหารงานโกดัง การตลาดและการจัดซื้อ รองเลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทีมจัดเรียงและยกของหนักเขตสีว์ฮุ่ย นครเซี่ยงไฮ้

1980-1982 เจ้าหน้าที่บริษัทอุปกรณ์เคมีและอุตสาหกรรมนครเซี่ยงไฮ้ ผู้รับผิดชอบงานคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนของบริษัทอุปกรณ์เคมีและอุตสาหกรรมนครเซี่ยงไฮ้

1982-1986 เลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนกรมเคมีและอุตสาหกรรมนครเซี่ยงไฮ้ (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ระหว่างปี 1983-1985)

1986-1987 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนโรงเรียนเคมีและอุตสาหกรรมนครเซี่ยงไฮ้

1987-1988 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนโรงงานรองเท้ายางพารานครเซี่ยงไฮ้ รองผู้อำนวยการโรงงานรองเท้ายางพารานครเซี่ยงไฮ้

(ศึกษาวิชาการเมืองและการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูหวาตง ระหว่างปี 1985-1987)

1988-1990 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรองผู้อำนวยการโรงงานยางพาราต้าจงหวานครเซี่ยงไฮ้

1990-1991 รองเลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้ (รับผิดชอบงานประจำวัน)

1991-1992 เลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้

1992-1993 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตหลูวาน นครเซี่ยงไฮ้ ผู้ว่าการชั่วคราวเขตหลูวาน นครเซี่ยงไฮ้

1993-1995 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตหลูวาน นครเซี่ยงไฮ้ ผู้ว่าการเขตหลูวาน นครเซี่ยงไฮ้

(1991-1994 ศึกษาต่อสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก สถาบันศึกษาปัญหาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยครูหวาตง ปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์)

1995-1997 รองเลขานุการเทศบาลเซี่ยงไฮ้ รองเลขาธิการคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้ ประธานคณะกรรมการวางแผน เลขาธิการคณะทำงานพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้ อธิบดีสำนักจัดการพันธบัตรนครเซี่ยงไฮ้

1997-1998 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้ รองเลขานุการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

1998-2002 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้ รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้

2002-2003 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้ รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้

2003-2004 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้

2004-2006 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ กรรมการระดับรองประธานคณะกรรมการจัดตั้ง ประธานด้านการปฏิบัติงานคณะกรรมการปฏิบัติงานเวิลด์เอ็กซโปเซี่ยงไฮ้ปี 2010

2006-2007 เลขาธิการชั่วคราวคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ กรรมการระดับรองประธาน กรรมการระดับหัวหน้ารองประธานคณะกรรมการจัดตั้ง ประธานฝ่ายปฏิบัติงานของคณะกรรมการปฏิบัติงาน ประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานเวิลด์เอ็กซโปเซี่ยงไฮ้ปี 2010

2007-2008 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ กรรมการระดับหัวหน้ารองประธานคณะกรรมการจัดตั้ง และประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานเวิลด์เอ็กซโปเซี่ยงไฮ้ปี 2010

2008-2011 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ กรรมการระดับรองประธานคณะกรรมการจัดตั้ง และประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานเวิลด์เอ็กซโปเซี่ยงไฮ้ปี 2010

2011-2012 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้

2012-2017 กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้

2017- กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้

กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 16 17 18 และ 19 กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040