●นายเจ้า เล่อจี้

นายเจ้า เล่อจี้

 

ชาย ชนชาติฮั่น เกิดที่เมืองซีอัน มณฑลส่านซี เมื่อมีนาคมปี 1957 เริ่มทำงานเมื่อกันยายนปี 1974 เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อกรกฎาคมปี 1975 จบการศึกษาปริญญาโทจากโรงเรียนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดตั้งคณะกรรมการกลางพรรคคอมนิสต์จีน

1974-1975 ฝึกงานที่หน่วยการผลิตก้งปา หมู่บ้านเหอตง อำเภอกุ้ยเต๋อ มณฑลชิงไห่

1975-1977 เจ้าหน้าที่สื่อสารของสำนักงานการพาณิชย์มณฑลชิงไห่

1977-1980 ศึกษาวิชาปรัชญา คณะปรัชญาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

1980-1982 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองสำนักงานการพาณิชย์ ครูและเลขาธิการสันติบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนโรงเรียนการพาณิชย์ มณฑลชิงไห่

1982-1983 รองผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนการสอนโรงเรียนการพาณิชย์มณฑลชิงไห่

1983-1984 รองผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองสำนักงานการพาณิชย์มณฑลชิงไห่ เลขาธิการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสำนักงานการพาณิชย์มณฑลชิงไห่

1984-1986 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนบริษัทเคมีและอุตสาหกรรมโลหะนำไฟฟ้ามณฑลชิงไห่ ผู้จัดการบริษัทเคมีและอุตสาหกรรมโลหะนำไฟฟ้ามณฑลชิงไห่

1986-1991 รองผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์มณฑลชิงไห่ รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลชิงไห่

1991-1993 ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์มณฑลชิงไห่ เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลชิงไห่ (เมษายนปี 1992 ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์สหกรณ์การตลาดและการจัดซื้อแห่งประเทศจีนด้วย)

1993-1994 ผู้ช่วยผู้ว่าการมณฑลชิงไห่ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังมณฑลชิงไห่ เลขาธิการคณะทำงานพรรคคอมมิวนิสต์จีนสำนักงานการคลังมณฑลชิงไห่

1994-1995 รองผู้ว่าการมณฑลชิงไห่ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังมณฑลชิงไห่ เลขาธิการคณะทำงานพรรคคอมมิวนิสต์จีนสำนักงานการคลังมณฑลชิงไห่

1995-1997 รองผู้ว่าการมณฑลชิงไห่

1997-1997 รองผู้ว่าการมณฑลชิงไห่ เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองซีอัน

1997-1999 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลชิงไห่ เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองซีหนิง

(1996-1998 ศึกษาปริญญาโทสาขาการเงินการธนาคาร สถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกันยายน 1998 – มกราคม 1999 เข้ารับการอบรมชั้นผู้นำระดับมณฑลของโรงเรียนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

1999-2000 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลชิงไห่ ผู้ว่าการชั่วคราวมณฑลชิงไห่

2000-2003 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลชิงไห่ ผู้ว่าการมณฑลชิงไห่

2003-2003 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลชิงไห่ ผู้ว่าการมณฑลชิงไห่

2003-2004 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลชิงไห่

2004-2007 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลชิงไห่ ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลชิงไห่

(2002-2005 ศึกษาปริญญาโทสาขาการเมืองการปกครองที่โรงเรียนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

2007-2008 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลส่านซี

2008-2012 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลส่านซี ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลส่านซี

2012-2017 กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยก���รฝ่ายจัดตั้งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2017- กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดตั้งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 16 17 18 และ 19 กรรมการกรมการเมือง เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบวินัย กรรมการประจำคณะกรรมการตรวจสอบวินัย เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040