●นายหวัง ฮู่หนิง

นายหวัง ฮู่หนิง

 

ชาย ชนชาติฮั่น เกิดที่เมืองหลายโจว มณฑลซานตง เมื่อเดือนตุลาคมปี 1955 เริ่มทำงานเมื่อกุมภาพันธ์ปี 1977 เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเมษายนปี 1984 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ระดับปริญญาโทคณะการเมืองระหว่างประเทศ และปริญญาโทนิติศาสตร์

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน อธิบดีสำนักศึกษานโยบายคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักคณะผู้นำการส่งเสริมการปฏิรูปให้ลุ่มลึกอย่างรอบด้านของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

1972-1977 เรียนภาษาต่างประเทศที่วิทยาลัยอบรมผู้นำของมหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้

1977-1978 เจ้าหน้าที่กรมจัดพิมพ์นครเซี่ยงไฮ้

1978-1981 ศึกษาระดับปริญญาโท คณะการเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

1981-1989 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์คณะการเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

1989-1994 คณบดีคณะการเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

1994-1995 อธิการบดีวิทยาลัยนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

1995-1998 หัวหน้าฝ่ายการเมือง สำนักศึกษานโยบายคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

1998-2002 รองผู้อำนวยการ สำนักศึกษานโยบายคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2002-2007 ผู้อำนวยการ สำนักศึกษานโยบายคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2007-2012 เลขาธิการฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักศึกษานโยบายคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2012-2014 กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักศึกษานโยบายคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2014-2017 กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักศึกษานโยบายคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักคณะผู้นำการส่งเสริมการปฏิรูปให้ลุ่มลึกอย่างรอบด้านแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2017- กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักศึกษานโยบายคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักคณะผู้นำการส่งเสริมการปฏิรูปให้ลุ่มลึกอย่างรอบด้านแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 16 17 18 และ 19 เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17 กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมือง เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040